Procept Consult

Koolitusele registreerimine

Koolitustele saab registreerida koolituste kirjelduses määratud lingi kaudu või https://proceptconsult.ee/kontakt/ kontaktvormi kaudu. Registreerumiseks vajame järgmisi andmeid:

Vajadusel saate lisada täpsustavaid küsimusi või erisoove. Koolituse kirjelduses on esitatud andmed koolituse nime, teemade kuupäevade, kestvuse, asukoha ja läbiviimise kohta. Koolitused toimuvad eesti keeles.

Koolitusele registreerumisest ja lisaküsimuste korral antakse registreerujale teada e-kirja kaudu.

Tasumise tingimused

Koolituse täpsem ajakava ning koolituse arve esitatakse e-kirja kaudu enne koolituse toimumist. Kui olete koolitusele registreerinud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palume anda meile sellest teada enne koolitust vastavalt punktile Õppetasu tagastamise kord.

Õppetasu tagastamine

Juhul, kui olete tasunud arve koolituse eest, kuid ei saa koolitusel osaleda, tuleb sellest teavitada vähemalt 5 päeva enne koolituse kuupäeva e-posti teel ning:

Hiljem loobumisest teatamisel ei kuulu tasutud summad tagastamisele.

Õppekava ja õpikeskkonna kvaliteedi tagamimise tingimused ja kord

Mei eesmärk on tagada osalejate maksimaalne rahulolu koolituse kvaliteedi ka koolituskeskkonnaga, selleks lähtume järgmistest põhimõtetest:

PS! Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajale.  Konspekti ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma koolitaja kirjaliku loata.

Koolituste kohta tagasiside kogumine

Avalike koolituste kohta saadetakse e-posti teel osalejale anonüümne küsitlusankeet. Tagasisidet (koolitaja, õppematrjali ning õpikeskkonna osas) kasutatakse koolitusprogrammi ja õpikeskkonna taseme hindamiseks ja järjepidevaks täiustamiseks.

Tunnistuste väljastamine

Koolituse lõpetajatele väljastatakse paberkandjal tunnistus, mille aluseks on:

Tunnistuse kaotamise korral väljastatakse soovi korral duplikaat

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord