Procept Consult

Meie konsultatsiooniteenuste eesmärgiks on aidata kaasa organisatsioonide arendamisel ning seeläbi suurendada Eesti ettevõtete tulemuslikkust ning ekspordi- ja konkurentsivõimet. Meie põhilisteks tegevusvaldkondadeks ISO, FSC, BRC, IFS ning muudel rahvusvahelistel standarditel põhinevate juhtimissüsteemide väljaarendamine ja koolitused ning strateegiliste arengukavade koostamine.

Iga klient on väga unikaalne, mistõttu peame väga oluliseks paindlikkust ning mõtestatust kliendi jaoks parimate lahenduste leidmisel. Viime reeglina oma teenused ellu arendusprojektidena, mis on üles ehitatud vastavalt kliendi soovidele, eesmärkidele ja vajadustele. Üksteise paremaks mõistmiseks koostame koostöös kliendiga igale projektile lähteülesande ning selgitame välja oodatavad tulemused. Meie teenused jagunevad järgmiselt:

Tulemuslikkuse ja efektiivsuse analüüs ja parendusprojektid

CE-märgi kasutusõiguse saamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamine vastavalt Euroopa Liidu majandusruumis kehtestatud direktiividele ja standarditele

Strateegiliste arengukavade, tasakaalustatud visiooni ja ekspordiplaanide koostamine

EASi, PRIA jt. fondide toetuste taotlusdokumentide koostamine