Procept Consult

HACCP-plaani praktiline rakendamine

Eesmärk ja tulemused

Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused HACCP tehnoloogilise skeemi korrektseks vormistamiseks, riskianalüüsi läbiviimiseks ja ohjemeetemete adekvaatseks hindamiseks ja dokumenteerimiseks.

Teadmiste kinnistamiseks ja edukakas rakendamiseks edaspidises töös, on koolitus on üles ehitatud uute teadmiste kohesel rakendamisel praktikas. Seminari ja praktiliste tööde käigus jagab lektor näiteid ja tähelepanekuid reaalsest elust ning headest tavadest, millele tuleks HACCPi koostamisel tähelepanu pöörata.

Koolituse tulemusena on osalejad võimelised HACCP juurutamise etappe ellu viima ning tulemusi selgelt ja üheselt mõistetavalt dokumenteerima. Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus, mis tõendab osaleja pädevust siseauditi läbiviimiseks oma ettevõttes.

Koolitusel osalejalt ei nõuta antud valdkonnas eelnevaid teadmisi

Toimumise aeg ja koht

Koolituse kestus on 9.00-14.00 ning selle maht on 6 akadeemilist tundi. Veebikoolitus viiakse läbi virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

Registreerujatele saadetakse konspekt ja täpsem ajakava 1 nädal enne koolitust.

Koolituse teemad

Koolitus koosneb järgnevatest moodulitest:

Lektor

Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Enam, kui 10-aastase konsultandi karjääri jooksul on Erki abi kasutanud enamik Eestis sertifitseeritud toidutööstusi ning omab hulgaliselt praktilisi kogemusi ja tööriistu toiduohutuse standardi nõuete efektiivseks rakendamiseks.

Investeering

Koolituse hind on 180€+KM. Registreerumisel enne 8. maid on soodustus -10%

 

Registreeruge koolitusele

    Kontaktisiku andmed

    Maksja andmed

    Maksja andmed on samad

    Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega