Procept Consult
21.09.2021 korraldasime Eesti Kvaliteediühinguga koostöös kaugauditite ümarlaua.
Ümarlaua eesmärgiks oli koos osalejate ja Eestis tegutsevate sertifitseerijatega läbi arutada kaugaudititega seotud kogemused ning tulemuste põhjal panna kokku väike meelespea kaugauditi läbiviimise heade tavade kohta, et edaspidiseid kaugauditeid ladusamalt ellu viia.

Ümarlaual käsitleti järgmisi teemasid:

 • Kaugauditite üldised nõuded, sh standard
 • ISO auditite regulatiivsed nõuded
 • Erinõuded toiduohutuse auditite põhjal (BRC, IFS, FSSC 22000, ISO 22000)
 • Erinõuded UL auditi puhul
 • Kaugauditite plussid ja miinused
 • Kuidas auditeeritav saaks ennast paremini ette valmistada kaugauditiks,
 • Peamised tehnilised tõrked ja nende vältimine
 • Sertifitseerijate kogemused ja tagasiside kaugauditite kohta
 • Kliendikogemused kaugauditeeritud ettevõtetelt
 • Turvalisus ja COVID
 • Mida ja mil määral saab kaugauditeerida, millal tuleb lasta audiitorid ettevõttesse
 • Tehniline pool (sh turvalisus)
 • Arutelu kaugaudite hea praktika juhendi koostamiseks
Ümarlaua järelvaatamine ja kaugauditi heade tavade juhendi leiate EAQ kodulehel