Procept Consult

Toidutööstuse tarnijate audiitori koolitus

Eesmärk ja tulemused

Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused tarnija auditite planeerimiseks, ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning tulemuste adekvaatseks hindamiseks ja dokumenteerimiseks.

Teadmiste kinnistamiseks ja edukakas rakendamiseks edaspidises töös, on koolitus on üles ehitatud uute teadmiste kohesel rakendamisel praktikas. Seminari ja praktiliste tööde käigus jagab lektor näiteid ja tähelepanekuid reaalsest elust ning headest tavadest, millele tuleks auditi käigus tähelepanu pöörata.

Koolituse tulemusena on osalejad võimelised tarnijate auditit tulemuslikult ette valmistama, läbi viima ja tulemusi hindama ning oma leiud selgelt ja üheselt mõistetavalt dokumenteerima. Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus, mis tõendab osaleja pädevust teise osapoole auditi läbiviimiseks.

Koolitusel osalejalt ei nõuta antud valdkonnas eelnevaid teadmisi

Toimumise aeg ja koht

Koolituse kestus on 9.00-17.00. Õppekava sisaldab 8 akadeemilist tundi loengu osa ning 8 akadeemlist tundi iseseisvat tööd paraktilise õppeauditi läbiviimisel. Veebikoolitus viiakse läbi virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

Registreerujatele saadetakse konspekt ja täpsem ajakava 1 nädal enne koolitust

Koolituse teemad

Koolitus koosneb järgnevates moodulitest:

Lektor

Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Enam, kui 10-aastase konsultandi karjääri jooksul on Erki abi kasutanud enamik Eestis sertifitseeritud toidutööstusi ning omab hulgaliselt praktilisi kogemusi ja tööriistu toiduohutuse standardi nõuete efektiivseks rakendamiseks.

Investeering

Koolituse hind on 280€+KM. Registreerumisel enne 1. maid on soodustus -10%

 

Registreeruge koolitusele

    Kontaktisiku andmed

    Maksja andmed

    Maksja andmed on samad

    Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega