Procept Consult

Toiduohutuse tagamine ja võimalike ohtude ennetamine on ülimalt oluline kogu toidukäitlemise ahelas. Oma kogemuste põhjal võib väita, et nii Eestis kui muudes Euroopa riikides tunnustatud ja tegutsevate ettevõtete HACCP printsiipidel põhineva enesekontrollisüsteemi tase ja kvaliteet on väga erinev. Sellel on erinevaid põhjuseid, kuid peamiseks on võtmeisikute vähesed kogemused.

Teekond toidu esmatootmisest lõpptarbijani võib olla väga pikk ja keerukas ning selles ahelas mängivad ühtlaselt olulist rolli kõik selles protsessis otseselt või kaudselt osalevad organisatsioonid. Seetõttu peab toidukäitleja ohtude analüüsil hindama ka ohte, mis võivad tekkida enne või pärast konkreetset töötlemisetappi.

Sellest tulenevalt esitavad tihti rahvusvahelised toidutööstused ja jaeketid oma tarnijatele nõuded rahvusvahelisele standardile vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks ja sertifitseerimiseks.

JäätisToiduohutuse tulemuslikkuse suurendamise ja infovahetuse intensiivistamise eesmärgil on välja töötatud ja rahvusvahelise toiduorganisatsiooni – Global Food Safety Initiative (GFSI) poolt heaks kiidetud järgnevad standardid:

Kuigi antud standardid on oma olemuselt ja nõuete poolest pisut erinevad ning erinevates piirkondades eelistatakse mõnda konkreetset standardit teisele, on nende eesmärk sarnane – suurendada toiduohutust läbi hästitoimiva ja pidevalt areneva toiduohutuse juhtimissüsteemi.

Eeltoodud standardite peamisteks nõueteks organisatsiooni jaoks on:

Toiduohuse juhtimissüsteemi standardite rakendamine ja sertifitseerimine on vabatahtlik, selle rakendamise kasu avaldub järgmises:

Standard iseenesest ei ole veel lahendus, kuna selles esitatakse vaid nõuded, mida peab sertifikaadi taotlemiseks täitma. efektiivselt toimiva toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamine ja juurutamine nõuab põhjalikke erialaseid teadmisi ja kogemusi.
Eeltoodud tulemuste saavutamiseks on otstarbekas kaasata professionaalset abi kogenud ja toiduohutusalast kvalifikatsiooni omavate konsultantide näol.

Huvi korral võtke meiega julgesti ühendust. Meil on toiduohutuse juhtimissüsteemide väljaarendamise ja nõustamise osas suured kogemused ja vastav erialane kvalifikatsioon. Ühiselt leiame lahenduse ka Teie kõige keerukamatele probleemidele.

Konsultatsiooniprojekt koosneb järgmistest etappidest:

Väljaarendusprojekti käivitamine:

Projektikoosolekud ja toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamine:

Süsteemi elluviimine praktikas:

Süsteemi toimivuse hindamine ja sertifitseerimise ettevalmistus:

Toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendusprojekti kestus on orienteeruvalt 4-6 kuud.