Procept Consult

Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitori koolitus

Eesmärk ja tulemused

Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused toiduohutuse juhtimissüsteemi siseauditite planeerimiseks, ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning tulemuste adekvaatseks hindamiseks ja dokumenteerimiseks.

Teadmiste kinnistamiseks ja edukakas rakendamiseks edaspidises töös, on koolitus on üles ehitatud uute teadmiste kohesel rakendamisel praktikas. Seminari ja praktiliste tööde käigus jagab lektor näiteid ja tähelepanekuid reaalsest elust ning headest tavadest, millele tuleks auditi käigus tähelepanu pöörata.

Koolituse tulemusena on osalejad võimelised siseauditi tulemuslikult ette valmistama, läbi viima ja tulemusi hindama ning oma leiud selgelt ja üheselt mõistetavalt dokumenteerima. Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus, mis tõendab osaleja pädevust siseauditi läbiviimiseks oma ettevõttes.

Toimumise aeg ja koht

Koolitus toimub 22.09.2020. kl 9.00-17.00. Veebikoolitus viiakse läbi virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

Registreerujatele saadetakse täpsem ajakava 1 nädal enne koolitust.

Koolituse teemad

Koolitus koosneb järgnevates moodulitest:

Lektor

Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Enam, kui 10-aastase konsultandi karjääri jooksul on Erki abi kasutanud enamik Eestis sertifitseeritud toidutööstusi ning omab hulgaliselt praktilisi kogemusi ja tööriistu toiduohutuse standardi nõuete efektiivseks rakendamiseks.

Investeering

Koolituse hind on 280€+KM. Registreerumisel kuni juuli lõpuni -10%.