Procept Consult

Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitori koolitus

Eesmärk ja tulemused

Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused juhtimissüsteemi siseauditite planeerimiseks, ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning tulemuste adekvaatseks hindamiseks ja dokumenteerimiseks.

Teadmiste kinnistamiseks ja edukakas rakendamiseks edaspidises töös, on koolitus on üles ehitatud uute teadmiste kohesel rakendamisel praktikas. Seminari ja praktiliste tööde käigus jagab lektor näiteid ja tähelepanekuid reaalsest elust ning headest tavadest, millele tuleks auditi käigus tähelepanu pöörata.

Koolituse tulemusena on osalejad võimelised siseauditi tulemuslikult ette valmistama, läbi viima ja tulemusi hindama ning oma leiud selgelt ja üheselt mõistetavalt dokumenteerima. Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus, mis tõendab osaleja pädevust siseauditi läbiviimiseks.

Koolitusel osalejalt ei nõuta antud valdkonnas eelnevaid teadmisi

Toimumise aeg ja koht

Koolituse kestus on 9.00-17.00. Õppekava sisaldab 8 akadeemlist tundi loengu osa ning 8 akadeemlist tundi iseseisvat tööd (auditi ettevalmistus, auditi läbiviimine, auditi tulemuste dokumenteerimine). Veebikoolitus viiakse läbi virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

Registreerujatele saadetakse osalemise link, konspekt ja täpsem ajakava enne koolitust.

Koolituse teemad

Koolitus koosneb järgnevates moodulitest:

Lektor

Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Ligi 15-aasta jooksul on Erki abi kasutanud paljud tootmis- ja teenindusettevõtted oma juhtimissüsteemide ja töökorralduse arendamisel

Investeering

Koolituse hind on 280€+KM. Registreerumisel jaanuari 1. nädala jooksul on soodustus -10%

Tunnistuste väljastamine

Koolituse lõpetajatele väljastatakse paberkandjal tunnistus, mille aluseks on:

Pärast praktilise õppeauditi läbiviimist toimub iga osalejaga individuaalne järelkoosolek MS Teams keskkonnas. Selle käigus analüüsitakse saadud kogemusi ning auditi aruandes esitatud järelduste korrektsust, et edaspidiselt auditeid edukalt ellu viia ja korrektselt dokumenteerida.

Tunnistuse kaotamise korral väljastatakse soovi korral duplikaat

Registreeruge koolitusele

    Kontaktisiku andmed

    Maksja andmed

    Maksja andmed on samad

    Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega