Procept Consult

Hiina raamatu  “The Art of War” autor Sun Zi (Tzu) nimetas strateegiat – “Sõjapidamise kunstiks” üle 2000 aasta tagasi, oma raamatus lähtub ta järgmistest põhimõtetest:

Strateegia mõte on saavutada otsustaval hetkel otsustavas lõigus otsustav ülekaal.

Eesti õigekeelsussõnaraamatu põhjal on strateegia kaugeima eesmärgi saavutamiseks koostatud tegevuskava.

Strateegia on suur pilt, näiteks eesmärk suurendada ettevõtte turuosa, siseneda uutele turgudele, arendada välja uus teenus või toode vms. Strateegia erineb taktikast, mis on konkreetne plaan mingi tegevuse läbiviimiseks.

Strateegia elluviimine võib toimuda kindlaks määratud tegevuskava alusel. Samas tuleb strateegiat,  jooksval kohandada, et püsida seatud eesmärgi saavutamise teel, vaatamata väliste olude muutumisele.

Pakume abi strateegilise arengukava koostamisel ning tegevuspõhimõtete loomisel ja rakendamisel