Procept Consult

Valminud on eestikeelne versioon tehnilisest spetsifikatsioonist ISO/TS 220002-1, millega määratletakse nõuded toidutööstuse eeltingimusprogrammide kohta.

Standard asendab senise briti standardi PAS 220 ning see on mõeldud kasutamiseks koos standardiga ISO 22000:2005 “Toiduohutuse juhtimissüsteemid – Nõuded kõikidele organisatsioonidele toidu käitlemisahelas”. Standard on mõeldud ISO 22000 standardi peatüki 7.2 täiendamiseks tootmise eeltingimusprogrammide osas.

Selles esitatakse spetsiifilised nõuded:

Nende kahe standardi ning FSSC 22000 standardist tulenevate lisanõuete rakendamisel on võimalik lasta ettevõtte sertifitseerida ning omistada toidukäitlejate hulgas kiiresti populaarsust koguv FSSC 22000 sertifikaat.

Standardiga on võimalik tutvuda ning seda tellida EVS kodulehelt: http://www.evs.ee/tooted/iso-ts-22002-1-2009-et