Procept Consult

Veebruari keskel viidi Bureau Veritas Eesti OÜ audiitori poolt läbi M.V.Wool AS Harku tootmistsehhi sertifitseerimisaudit, et hinnata selle toiduohutuse juhtimissüsteemi vastavust rahvusvahelise standardi ISO 22000:2005 nõuetele.

Toiduohutuse juhtimissüsteem töötati välja Procept Consult OÜ konsultandi abiga 4 kuu jooksul, mille käigus vaadati põhjalikult üle ning täiendati olemasolevat HACCP plaani ja eeltingimusprogramme, viidi läbi täiendavad ohuanalüüsid, koostati toiduohutuse käsiraamat ning viidi läbi hulgaliselt koolitusi ja arutelusid võtmeisikutele, et tagada süsteemi edasine jätkuv areng. Selle tulemusena valmis ISO 22000:2005 nõuetele vastav ja toimiv toiduohutuse juhtimissüsteem.

2011. aasta lõpus läbis ühegi mittevastavuseta ISO 22000:2005 toiduohutuse setifitseerimisauditi ka peamiselt MuMa kaubamärgi nime all glasuurkohukesi tootev ettevõtte Delibalt Production OÜ.

Sel aastal on läbinud edukalt sertifitseerimisprotsessi juba kolme Procept Consult OÜ abiga välja arendatud ettevõtte juhtimissüsteemid (sh. üks ISO 9001:2008 kvaliteedi-, üks ISO 9001 ja 14001 nõuetele vastav kvaliteedi-ja keskkonna- ning üks ISO 22000 nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem).

Kui soovite ka enda ettevõttes välja arendada ISO, BRC, IFS, FSC vms. rahvusvahelise strandardi nõuetele vastava ja hästi toimiva juhtimissüsteemi ning läbida edukalt sertifitseerimisprotsessi, siis võtke meiega ühendust. Meil on palju kogemusi, et leida just Teile sobivad lahendused.