Procept Consult

2015. aasta mais ilmub keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 uuendatud versioon.

Standard on hetkel tehnilise komitee poolt üle vaatamisel ning avalikuks kommenteerimiseks mõeldud lõplik draft avaldatakse esialgsete plaanide kohaselt 2014. aasta septembris.

Nii ISO 14001, kui ka samaaegselt ilmuva ISO 18001 uusversiooni täiendamise üheks eesmärgiks on selle struktuuri ühtlustamine peatselt ilmuva standardiga ISO 9001:2015. Teine peamine eesmärk on toetada standardiga seda, et organisatsioonid suudaksid kasvada ja areneda jätkusuutlikult. Järgneval skeemil on esitatud keskkonnajuhtimissüsteemi uuendatud struktuur.

EMS uus struktuur

Muudatused puudutavad enam kui 250-tuhandet organisatsiooni, kes peavad kolmeaastase üleminekuperioodi jooksul viima oma juhtimissüsteemi uue versiooniga vastavusse.

Oleme teile meelsasti abiks juhtimissüsteemi arendamisel.