Procept Consult

Kalavarude vähenemine on globaalne probleem, selle peamised põhjused on järgmised:

Selleks on koostatud MSC (Marine Stewrdship Council) kalatoodete tarneahela jälgitavuse süsteem, mis on rakendatav kõigile vabast loodusest püütud kalatoodete töötlejatele.
MSC printsiipidel põhinev juhtimissüsteem on loodud organisatsiooni tarneahela jälgitavusega seonduvate tegevuste suunamiseks ja ohjeks.

MSC sertifitseeritud ettevõtted peavad tagama kalatoodete jälgitavuse kogu tarneahelas. Pärast sertifitseerimisprotsessi läbimist võib kalatöötleja kasutada lõpptootel MSC logo üksnes juhul kui tooraine on pärit sertifitseeritud tarnija(te)lt.

Kui soovite tagada oma ettevõttes töödeldava kalatooraine päritolu jälgitavuse ning välja arendada MSC nõuetele vastav tarneahela juhtimissüsteem ning saada sellekohane sertifikaat ja vajate seejuures professionaalset tuge, võtke meiega julgesti ühendust.

Konsultatsiooniprojekt koosneb järgmistest etappidest:
Väljaarendusprojekti käivitamine:

Projektikoosolekud ja juhtimissüsteemi väljaarendamine:

Süsteemi elluviimine praktikas:

Süsteemi toimivuse hindamine ja sertifitseerimise ettevalmistus:

Tarneahela juhtimissüsteemi väljaarendusprojekti kestus on orienteeruvalt 4-6 kuud. Seda on võimalik integreerida ka kvaliteedi, keskkonna- ja muude juhtimissüsteemidega.