Procept Consult

Stewardship Council vaatas 2011. aastal üle ning viis läbi kalatoodete tarneahela juhtimissüsteemi standardi põhjaliku uuenduskuuri, selle tulemusena jõustus augustis standardi 3. versioon.

Tegemist on kalatoodete tarneahela juhtimissüsteemi standardiga, mille eesmärgiks on tagada kalatoodete tarneahela jälgitavus püüdjast kuni toidulauani, et vähendada illegaalset kalapüüki. Standard on mõeldud kasutamiseks kõigile kalatootmisega seotud ettevõtetele, kes soovivad tõendada oma kalatooraine päritolu vastavust MSC standardi nõuetele ning paigaldada oma toodetele vastav märgistus.

Uuele standardile ülemineku aeg on uute taotlejate puhul alates 14. novembrist 2011, eelnevalt sertifitseeritud ettevõtete puhul hiljemalt 2012. aasta novembrist.