Lean ja 6 sigma standardid on Standardikeskuses nüüdsest saadaval eesti keeles.

EVS avaldas hiljuti eesti keeles 2 lean ja 6 sigma vahendeid ja tehnikaid tutvustavat standardit:

  • EVS-ISO 13053-1:2015 Kvantitatiivsed meetodid protsessi parendamises. Kuus sigmat. Osa 1: DMAIC-metoodika
  • EVS-ISO 13053-2:2016 Kvantitatiivsed meetodid protsessi parendamises. Kuus sigmat. Osa 2: Vahendid ja tehnikad

Lean 6 sigma projektide eesmärk on tõsiste ning juba pikka aega esinenud probleemide lahendamise kaudu parendada organisatsiooni toimimist ja kvaliteeti ning suurendada kasumit. Organisatsioonide jaoks on
sellise lähenemisviisi puhul liikumapanevaks jõuks konkurentsivõimelisus ning vigade ja raiskamiste kõrvaldamine. 

Standardi ISO 13053 osas 1 on esitatud üldised metoodikad ja projekti osapoolte pädevuse kriteeriumid. Standardi ISO 13053 osas 2 on kirjeldatud vahendeid ja tehnikaid, mida saab kasutada DMAIC protsesside arendusprojekti erinevates etappides. Käesolevad standardid annavad hea ülevaate lean ja 6 sigma metoodikatest ning on kasulikud iga konkurentsieelist taotleva asutuse või ettevõtte jaoks.

Lean 6 sigma meetod on projektipõhine ja keskendub ettevõtluse strateegilistele eesmärkidele. Selle käigus käiakse läbi kõik DMAIC (defineeri-mõõda-analüüsi-parenda-ohja) etapid. Parima tulemuse saavutamiseks tasuks kaasata protsesside arendusprojekti juhtimisse ka sertifitseeritud ja kogemustega lean 6 sigma black belt.

Kui soovite saavutada oma organisatsioonist suuremat efektiivsust ja konkurentsieelist,  võtke meiega julgesti ühendust. Meil on oskused ja praktilised kogemused lean projektide edukal ellu viimisel.

Viimased uudised

Kasulikku lugemist

Toidupatogenidest põhjustatud haiguste statistika Eestis

Kvaliteetse ja ohutu toidu tagamine kindlasti iga toidutööstuse esmaseks prioriteediks. Läbi aastate on Eesti toidukäitlejad teinud suuri investeeringuid tehnoloogia, kontrollsüsteemide ja personali arendamisse. Välja on töötatud toodete kaubamärgid ning järjepidevalt tegeldakse oma brändi turundamisega nii Eesti, kui ka eksportturgudel. Samas ei saa ilmselt ükski toidutööstuse juht tunda täielikku kindlustunnet oma toodete ohutuse seisukohast.

Loe edasi...