Procept Consult

Lean ja 6 sigma rakendamise eesmärgiks on parendada produktiivsust, võimekust ning toodete/teenuste kvaliteeti, vähendades raiskamist ja tõrkeid. Lean ja 6 sigma juhtimissüsteemi lahutamatu osa on mõtteviis, mis on orienteeritud pidevale parendamisele ning 6 sigma on meetod rakendatud meetmete tõhususe hindamiseks läbi variatsiooni analüüsi.

Lean on põhimõtete kogum, mis kiirendab ettevõtte protsesse ning aitab ära hoida vigu läbi eesmärgistatud tegevuse ning mõõdikute analüüsi, keskendudes väärtust loovate ja mitteloovate tegevuste eristamisele.

Ajakulu

Lean põhimõtted:

Ideed ülal loetletud muutuste kohta peavad tulema töötajatelt, mitte juhtkonnalt, seetõttu kuulub Lean põhimitete arendamise hulka ka võtmeisikute koolitamine lean tööriistade kasutamisel. Järgnevalt on esitatud loetelu mõnedest populaarsematest tööriistadest, mida projekti käigus oleme aidanud juurutada:

Kui soovite oma ettevõttes suurendada produktiivsust ning kvaliteedi stabiilsust ja vajate seejuures professionaalset tuge Lean 6 sigma Master Black Belti poolt, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.

Järgnevalt on esitatud loetelu meie Lean projektides enim kasutatavatest tööriistadest:

Lean projektide planeerimisel ja ellu viimisel lähtume alati DMAIC või PDCA (Plan-do-Check-Act) etappidest, see aitab vältida projektis ennatlikke ja ekslikke järeldusi. Mitmed meie ettevõtte abi kasutanud ettevõtted on tänaseks jõudnud oma tegevusvaldkonna parimate ettevõtete hulka.