Lean ja 6 sigma põhimõtete juurutamine

Lean ja 6 sigma rakendamise eesmärgiks on parendada produktiivsust, võimekust ning toodete/teenuste kvaliteeti, vähendades raiskamist ja tõrkeid. Lean ja 6 sigma juhtimissüsteemi lahutamatu osa on mõtteviis, mis on orienteeritud pidevale parendamisele ning 6 sigma on meetod rakendatud meetmete tõhususe hindamiseks läbi variatsiooni analüüsi.

Lean on põhimõtete kogum, mis kiirendab ettevõtte protsesse ning aitab ära hoida vigu läbi eesmärgistatud tegevuse ning mõõdikute analüüsi, keskendudes väärtust loovate ja mitteloovate tegevuste eristamisele.

Untitled2.png

Peamised printsiibid:

  • Tuleb määratleda, millised tegevused loovad väärtust ja millised on üleliigsed. Millised on need tegevused, mille eest klient on nõus maksma?
  • Väärtust loovaid tegevusi kasutades tuleb koostada väärtusvoog. Igat protsessi hinnates tuleks küsida, kas klient hindaks toodet/teenust madalamalt, kui see protsess ära jätta? Paljud protsessid on vajalikud vaid seetõttu, et ettevõte on juba kord niiviisi organiseeritud ja on langetatud otsused, kuidas vastavaid töövõtteid ja protseduure ning seadmeid ja tehnoloogiat kasutada.
  • Tuleb järjestada kõik protsessid, mis loovad väärtust olulisuse järjekorras.
  • Tuleb luua süsteem, mis igas järgmises protsessis võtab eelmisest üle selle, mis on vajalik, sobival ajal ja sobivas koguses.
  • Tuleb kaotada väärtust mittelisavad tegevused, mis aitab optimeerida tervikprotsessi.
  • Ideed ülal loetletud muutuste kohta peavad tulema töötajatelt, mitte juhtkonnalt.

 

Kui soovite oma ettevõttes suurendada produktiivsust ning kvaliteedi stabiilsust ja vajate seejuures professionaalset tuge Lean 6 sigma Master Black Belti pooltvõtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.