Procept Consult

Lean ja 6 sigma rakendamise eesmärgiks on parendada produktiivsust, võimekust ning toodete/teenuste kvaliteeti, vähendades raiskamist ja tõrkeid. Lean ja 6 sigma juhtimissüsteemi lahutamatu osa on mõtteviis, mis on orienteeritud pidevale parendamisele ning 6 sigma on meetod rakendatud meetmete tõhususe hindamiseks läbi variatsiooni analüüsi. Lean Six Sigma projekti tüübid võib jagada viide kategooriasse

Kiirprojektid – Quick win

DMAIC protsess

Protsesside arendamine

Protsessi transformatsioon.

Mõõdikute rakendamine

Meie serfititseeritud lean 6 sigma master black belt konsultant pakub nõustamist ja praktilisi sisekoolitusi erinevate lean tööriistade ja six sigma mõõdikute rakendamisel.