Procept Consult

Kvaliteet tähendab lubaduste ja tingimuste täidetust. Peamiselt avaldub kvaliteet läbi kolme kriteeriumi, milleks on hind, tähtaeg ning toote/teenuse omadused. Juhtimissüsteem on vahend, mille rakendamine aitab korrastada protsesse ning nende omavahelist toimimist, võimaldades seeläbi maandada võimalikud kvaliteediriskid.

ISO (Rahvusvaheline Standardiseerimise Organisatsioon) on koostanud mitmeid standardeid tõhusa juhtimiskorralduse tagamiseks, tuntuim neist on ISO 9001, mis on läbinud põhjaliku uuenduskuuri ning omab uut tähistus ISO 9001:2015. Võrreldes eelneva versiooniga pöörab uus standard tähelepanu ka strateegilisele juhtimisele ning riskide määratlemisele, et tagada ettevõtte või organiatsiooni jätkusuutlikkus.

Standardi nõuete rakendamisel ning sertifitseerimisprotsessi läbimisel omistatakse ettevõttele vastav sertifikaat, mis võimaldab suurendada usaldusväärsust ning anda klientidele kindlustunne koostööks.

Samas võib tihti kohata ettevõtteid, mis ei suuda sertifikaadi olemasolule vaatamata toodete või teenuste kvaliteeti tagada. Seetõttu on väga oluline välja arendada ja juurutada juhtimissüsteem, mis tagab, et kõik tegevusriskid oleksid arvesse võetud, töötajad oleksid pädevad, protsessid toimiksid tõhusalt ning eeltoodud aspektide tulemuslikkust hinnatakse läbi sobivate mõõdikute.

Parima tulemuse saavutamiseks kaasatakse üldjuhul arendusprotsessi kogemustega konsultant, kelle rolliks on juhtida kogu arendusprotsessi ning aidata luua tõhusalt ja terviklikult toimiv ning pidevalt arenev juhtimissüsteem.

Kui ka Teie soovite oma ettevõttes välja arendada ning juurutada tõhusalt toimiva juhtimissüsteemi ja vajate seejuures professionaalset tuge, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.

Meie poolt pakutav juhtimissüsteemi arendusprojekt koosneb reeglina järgmistest etappidest:

Arendusprojekti käivitamine:

Projektikoosolekud ja juhtimissüsteemi väljaarendamine:

Süsteemi elluviimine praktikas:

Süsteemi toimivuse hindamine ja sertifitseerimise ettevalmistus:

Juhtimissüsteemi väljaarendusprojekti kestus on orienteeruvalt 4-6 kuud.