Procept Consult

ISO tehniline komitee on koostanud plaani ühe kõige populaarsema standardi ISO 9001:2008 täiendamiseks. Kava kohaselt ilmub standardi uus versioon 2015.aastal ning hakkab kandma ametlikku nime ISO 9001:2015.

Standardi täiendamisega on juba algust tehtud ning olles tutvunud selle eelnõuga, tundub, et algtõdede asemel on see suunitletud kõrgema küpsusega organisatsioonidele, mis toimivad eeskujulikult ka tänasel päeval. eelnõud sirvides jäid silma järgmised olulisemad muudatused:

Standardi ISO 9001:2015 versioonile üleminek on võimalik pärast selle jõustumist 2015. aastal ning ISO 9001:2008 standard muutub kehtetuks 3 aastat pärast uue versiooni jõustumist.