Procept Consult

Oma tegevusega seonduvate keskkonnaalaste nõuete täitmine on kohustuslik kõigile tegutsevatele ettevõtetele ja asutustele. Keskkonnaalase tulemuslikkuse suurendamise ja võimalike negatiivsete mõjude väljaselgitamise ning ennetamise eesmärgil on koostatud mitmeid juhendmaterjale ja standardeid, millest tuntumateks ISO 14001 ja EMAS.

Eeltoodud standardite peamisteks nõueteks organisatsiooni jaoks on:

Keskkonnajuhtimissüsteemi standardite rakendamine ja sertifitseerimine on vabatahtlik, selle rakendamise kasu avaldub järgmises:

Standard iseenesest ei ole veel lahendus, kuna selles esitatakse vaid nõuded, mida peab sertifikaadi taotlemiseks täitma. Eeltoodud tulemuste saavutamiseks on otstarbekas kaasata professionaalset abi kogenud konsultantide näol.

Kui soovite oma ettevõttes välja arendada ning juurutada keskkonnajuhtimissüsteemi ja vajate seejuures professionaalset tuge, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.

Konsultatsiooniprojekt koosneb järgmistest etappidest:
Väljaarendusprojekti käivitamine:

Projektikoosolekud ja juhtimissüsteemi väljaarendamine:

Süsteemi elluviimine praktikas:

Süsteemi toimivuse hindamine ja sertifitseerimise ettevalmistus:

Keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendusprojekti kestus on orienteeruvalt 4-6 kuud.
Vaata standardi ISO 14001:2005 eelvaadet siin.
Huvi korral võtke meiega julgesti ühendust, oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele.