Procept Consult

Juhtimissüsteemi toimivuse ja pideva arengu tagamiseks tuleb hankida adekvaatset informatsiooni, üheks peamiseks informatsiooniallikakas on sisemised auditid. Regulaarsete siseauditite läbiviimist nõuavad ka rahvusvahelised standardid nt ISO 9001, ISO 14001, EVS 18001, ISO 22000, BRC, IFS jne.

Tihti seisavad ettevõtted ja asutused valiku ees, kas oleks otstarbekam siseauditi läbiviimseks määrata ja koolitada oma töötajad või tellida see teenusena professionaalide poolt. Järgnevalt on esiatud mõned argumendid, mis aitavad ettevõtte juhtkonna valikuotsust langetada:

Kui soovite juhtimissüsteemi üle vaatamiseks kaasata professionaalsed audiitorid, kes toovad välja juhtimissüsteemi kitsaskohad ning annavad nõu juhtimissüsteemi parendamiseks, võtke meiega julgesti ühendust, ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.

Siseauditi teenuse käigus annavad meie audiitorid kliendile tagasisidet juhtimissüsteemi toimivuse, tulemuslikkuse ning kehtestatud nõuetele vastavuse kohta ja tuua välja kitsaskohad ja parendusvõimalused.

Siseauditi maht ja ajakava sõltub ettevõtte või asutuse tegevualast ning suurusest. Siseauditi läbiviimisele kliendi juures eelneb põhjalik tutvumine ettevõtte dokumentatsiooniga.