Procept Consult

ISO (Rahvusvaheline Standardiseerimise Organisatsioon) on koostanud mitmeid standardeid tõhusa juhtimiskorralduse tagamiseks, tuntuim neist on ISO 9001. ISO standardid on hiljuti  läbinud põhjaliku uuenduskuuri. Võrreldes eelneva versiooniga pöörab uus versioon  tähelepanu ka strateegilisele juhtimisele ning riskide määratlemisele, et tagada organiatsiooni jätkusuutlikkus.

Standardi nõuete rakendamisel ning sertifitseerimisprotsessi läbimisel omistatakse ettevõttele vastav sertifikaat, mis võimaldab suurendada usaldusväärsust ning anda klientidele kindlustunne koostööks.

Samas võib tihti kohata ettevõtteid, mis ei suuda sertifikaadi olemasolule vaatamata toodete või teenuste kvaliteeti tagada. Seetõttu on väga oluline välja arendada ja juurutada juhtimissüsteem, mis tagab, et kõik tegevusriskid oleksid arvesse võetud, töötajad oleksid pädevad, protsessid toimiksid tõhusalt ning eeltoodud aspektide tulemuslikkust hinnatakse läbi sobivate mõõdikute.

Parima tulemuse saavutamiseks kaasatakse üldjuhul arendusprotsessi kogemustega konsultant, kelle rolliks on juhtida kogu arendusprotsessi ning aidata luua tõhusalt ja terviklikult toimiv ning pidevalt arenev juhtimissüsteem. Meie tegevusvaldkonda kuuluvad järgmised arendusprojektid (nimekiri ei ole piiratud):

Meie poolt pakutav juhtimissüsteemi arendusprojekt koosneb reeglina järgmistest etappidest:

Arendusprojekti käivitamine:

Projektikoosolekud ja juhtimissüsteemi väljaarendamine:

Süsteemi elluviimine praktikas:

Süsteemi toimivuse hindamine ja sertifitseerimise ettevalmistus:

Juhtimissüsteemi väljaarendusprojekti kestus on orienteeruvalt 4-6 kuud.