Procept Consult

Juuni jõustus toiduohutuse juhtimissüsteemi standardi versioon ISO 22000:2018, eelmise versiooni ülemineku aeg on 3 aastat.

Versiooni uuenduse käigus ühtlasi standardi struktuur vastavusse veidi varem ilmunud standardiga ISO 9001:2015, et erinevaid standardeid oleks vajadusel koos mugavam kasutada. Sellest tulenevalt lisandus standardisse täiendavalt juba ISO 9001 ja 14001 standardi 2015. aasta versioonist tuttav ettevõtte kontektsi ning huvipoolte määratlemise ning riskipõhise mõtlemise nõue.

Muudetud on ka Planeeri-Teosta-Kontrolli-Parenda kontseptsiooni

Standardist on ühtlasi muudetud selgemaks seni paljudes segadust tekitanud mõisteid, nagu kriitiline kontrollpunkt, oluline eeltingimusprogramm, täpsistatud on ka nõudeid nende kontrolli all hoidmiseks, milles on selgemini kirjeldatud oluliste eeltingimusprogrammide ohje nõudeid.