Procept Consult

Jätkusuutliku ehk säästva arengu all mõistetakse sihipärast arengut, mis parandab inimeste elukvaliteeti kooskõlas loodusvarade ja keskkonna talumisvõimega. Jätkusuutliku tegevuse eesmärk on saavutada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel ning tagada täisväärtuslik ühiskonnaelu praeguste ja järeltulevate põlvede jaoks. Jätkusuutlikku lähenemisviisi saab rakendada kõigis eluvaldkondades.

Jätkusuutlikkuse tagamiseks on rahvusvaheliselt ja siseriiklikult välja töötatud arengukavad, mille saavutamisele saavad kaasa aidata kõik ettevõtted.

Ressursse  ja keskkonda säästvaid tegevusi aitavad rakendada mitmed ISO standardid, näiteks ISO 14001 “Nõuded keskkonnajuhtimissüsteemi” või ISO 50001 “Nõuded energiajuhtimissüsteemile”. Lisaks organisatsioonis rakendatavale jätkusuutlikkuse strateegiale ja tegevustele tuleks arvesse võtta ja oma sidusettevõtteid ja tarnijaid. Jätkusuutliku tarneahela tagamiseks on välja töötatud standardeid erinevate valdkondade jaoks, näiteks FSC ja PEFC puidu säästliku majandamise tagamiseks, MSC ja ASC kalatööstustele, ISCC standard taastuvatest allikatest energia tootmiseks jne.

Kui soovite muuta oma organisatsiooni jätkusuutlikumaks ja taotleda selle tõendamiseks sertifikaati ning vajate alusnõuetega vastavusse viimisel professionaalset tuge, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning leiame Teie soovidele sobiva lahenduse.