Procept Consult

Lean põhimõtete rakendamine ning laovarude optimeerimisel on väga oluline, et kõik sujuks ladusalt ja materjalid saabuksid õigeaegselt. Sellest tulenevalt peaks iga organisatsioon põhjalikult üle vaatama kõik protsessid kogu tarneahela ulatuses ning tagama valmisoleku mistahes tõrgete puhul.

2012. aastal ilmus rahvusvaheline standard ISO22301:2012 Societal security – Business continuity management systems (BCMS), mis esitab nõuded järjepidevuse haldussüsteemi loomiseks. Samasse sarja kuulub ka standard ISO 22313:2012 Societal security – Business continuity management systems – Guidance.
Järjepidevuse juhtimise protsess aitab luua selge arusaama sellest, kuidas organisatsioon tegutseb, kus võivad tekkida tõrked ning milliseid kriitilisi tegevusi oma äriprotsessis tuleks parendada. Lihtsustaud kujul järjepidevuse haldussüsteemi loomiseks tuleks läbi käia järgnevalt esitatud kuus sammu:

Haldussüsteemi rakendamisel suureneb organisatsiooni võime kaitsta oma põhivarasid, soodustada osakondadevahelist tööd, vähendada võimalikke hüvituskulusid, ning pidada kinni oma lubadustest isegi kriisiolukorras.

Kui soovite rohkem informatsiooni, Järjepidevuse haldussüsteemi (BCMS) väljaarenduse kohta, võtke meiega julgesti ühendust, oleme meelsasti nõus vastama Teie küsimustele.