Procept Consult

Tööõnnetuste esinemine on enamasti puuduliku töökorralduse planeerimise ja vähese teadlikkuse tulemus, sellega võib kaasneda töötaja osaline või täielik töövõimetus või isegi surmajuhtimid. Töötajate ohutuse ja tervise tagamine ning sellealaste õigusaktide täitmine on iga tööandja kohuseks. Kui organisatsioon tahab viia oma tööohutusalaste tegevuste juhtimise regulatsioonidega määratud nõuetest kõrgemale tasemele ning saada ka sellekohane tunnustus, on abiks rahvusvaheliselt tunnustatud standard ISO 45001:2018 “Nõuded töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemile.

Eeltoodud standardi peamisteks nõueteks organisatsiooni jaoks on:

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi rakendamine ja sertifitseerimine on vabatahtlik, selle rakendamise kasu avaldub järgmises:

Standard iseenesest ei ole veel lahendus, kuna selles esitatakse vaid nõuded, mida peab sertifikaadi taotlemiseks täitma. Parimate tulemuste saavutamiseks ning toimiva ja areneva juhtimissüsteemi arendamisel on otstarbekas kaasata professionaalset abi kogenud konsultantide näol.

Kui soovite oma ettevõttes välja arendada ning juurutada töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi ja vajate seejuures professionaalset tuge, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.

Konsultatsiooniprojekt koosneb järgmistest etappidest:
Väljaarendusprojekti käivitamine:

Projektikoosolekud ja juhtimissüsteemi väljaarendamine:

Süsteemi elluviimine praktikas:

Süsteemi toimivuse hindamine ja sertifitseerimise ettevalmistus:

Töötervishoiu ja tööohutusejuhtimissüsteemi väljaarendusprojekti kestus on orienteeruvalt 4-6 kuud. Seda on võimalik intergeerida ka kvaliteedi, keskkonna- ja muude juhtimissüsteemidega.