Procept Consult

ISO on koostanud uued standardid kalatoodete jälgitavuse tagamiseks, et suurendada toiduohutust.
Rahvusvaheline Standardiseerimise Organisatsioon (ISO) on koostanud 2 uut standardit, mis esitavad nõuded kalade ja kalatoodete tarneahela jälgitavuse ja teabe esitamise kohta.

Standardite loomise eesmärgiks oli asjaolu, et kalade päritolu on tihti selle tarbimiskohast väga kaugel ning tarneahela erinevate lülide poolt esiatud info selle päritolu ja laadi kohta on tihti lünklik. See ei võimalda toidukäitlejatel ja riiklikel institutsioonidel võimaliku ohu või haiguspuhangu korral saada piisavat informatsiooni operatiivseks tegutsemiseks.

ISO 12875:2011 „Traceability of finfish products – Specification on the information to be recorded in captured finfish distribution chains” esitab nõuded selle kohta, milline informatsioon tuleb registreerida püütud kala päritolu kohta ning kuidas tagada jälgitavus tooteinformatsiooni kohta kogu tarneahela jooksul – püügist kuni jaemüüjate või toitlustusettevõteteni.

ISO 12877:2011 „Traceability of finfish products – Specification on the information to be recorded in farmed finfish distribution chains” esitab samalaadsed nõuded kasvatuses toodetud kalade jälgitavuse kohta.

Jälgitavuse all peetakse silmas võimet jälgida kogu ajalugu lähtekohast sihtkohani. Sealhulgas peab olema võimalik tuvastada kõikide materjalide ja komponentide päritolu, töötlemisetappide ajalugu ning teostajaid. See informatsioon võimaldab operatiivselt reageerida võimalike tagasikutsumiste või haiguspuhangute korral. Standardid on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades:

Standardi ingliskeelse eelvaate on võimalik tutvuda EVSi kodulehel. Küsimuste ja murede korral võtke meiega julgesti ühendust., oleme meelsasti valmis pakkuma oma nõu ja abi Teie ettevõtte jaoks sobivaima lahenduse leidmiseks.

Erki Kippasto,
Procept Consult OÜ tegevjuht,
MSC, toiduteadus.