Procept Consult

ISO on koostanud aruande eelmisel 2014. aastal väljastatud sertifikaatide kohta. Aruandes on välja toodud statistika enamlevinud standardite kaupa.

Kokkuvõte statistikast on välja toodud järgnevas tabelis:

Standard Sertifikaatide arv 2014.a Sertifikaatide arv 2013.a Kasv (%)
ISO 9001 1 138 155 1 126 460 1%
ISO 14001 324 148 301 622 7 %
ISO 50001 6 778 4 826 40 %
ISO 27001 23 972 22 349 7 %
ISO 22000 30 500 26 847 14 %
ISO/TS 16949 57 950 53 723 8 %
ISO 13485 27 791 25 655 8 %
ISO 22301 1 757
KOKKU 1 609 294 1 561 482 3 %

 

Standard Sertifikaatide arv 2013 Sertifikaatide arv 2014 Muutus %
ISO 9001 1 138 155 1 126 460 1 %
ISO 14001 324 148 301 622 7 %
ISO 50001 6 778 4 826 40 %
ISO 27001 23 972 22 349 7 %
ISO 22000 30 500 26 847 14 %
ISO/TS 16949 57 950 53 723 8 %
ISO 13485 27 791 25 655 8 %
ISO 22301 1 757
KOKKU 1 609 294 1 561 482 3 %

 

Peamised trendid

ISO statistika põhjal on üle maailma on väljastatud 2014. aastal 1 609 294 sertifikaati, seda on pisut rohkem kui eelmisel aastal, näidates mõõdukat kasvu peaaegu kõikide standardite osas, mida uuringud hõlmasid.

Sertifikaatide arvu kasv on tingitud eelkõige tänu uutele standarditele. Enim kasvas nõudlus ISO 50001 energiajuhtimissüsteem oma 40% kasvuga, seda tänu Saksamaale, kelle sertifikaadid moodustasid 6778st 80%. Antud standardi järgsete sertifitseerimiste kasvu võib progoosida eelolevaks perioodiks ka Eesti suurettevõtete seas, seoses rakendunud suurettevõtete energiaauditite läbiviimise kohustuse nõuetega, mis põhineb Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artiklil 8.

Uuringusse on lisatud ka uus standard ISO 22301 ettevõtte järjepidevuse juhtimissüsteemi kohta, mille sertifikaate väljastati 1757. Käesolev standard koos äsja jõustunud riskijuhtimise standardiga ISO 31000 on ka heaks aluseks uue ISO 9001 ja ISO 14001 versiooni nõutud riskide hindamisel ja maandamisel.

Heaks näitajaks on ka ISO 16949 autotööstuste kvaliteedijuhtimissüsteemi kasv, mis näitab, et majanduskasvu taastumine autotööstuses jätkub.
Samamoodi näitab toiduohutuse juhtimissüsteem ISO 22000 endiselt jätkusuutlikkust oma 14% kasvudendentsiga, vaatamata FSSC 22000 populaarsuse kasvule. Eelkõige on lisandunud sertifitseerimise huvi toidutööstuste tarnijate hulgas, sh pakenditootjate, logistika jms valdkonnas.

Populaarseimate standardite, nagu ISO 9001 ja ISO 14001 osas on turg saavutanud stabiilsuse ning nende arvu kasv on tagasihoidlik, vastavalt 1% ja 7%. Eeltoodud standardite põhjalikult muudetud väljaanded jõustusid 2015. aasta sügisel, mis annab kindlasti nende populaarsusele hoogu juurde.