Procept Consult

Kõigi eelduste kohaselt jõustuvad 2015. aasta septembrikuus kolme kõige populaarsema standardi, ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 18001, uus versioon. Kuna hetkel on käimas standardite viimane kooskõlastusvoor, on õige aeg anda ülevaade olulisematest muudatustest standardis ISO 9001.

Üldmulje standardi muudatustest on väga hea, selle sisu on muutunud organiseeritumaks ja küpsemaks. Standardi esmasel vaatlusel jääb silma selle täiesti erinev struktuur, võrreldes ISO 9001:2008 versiooniga. Nagu ikka, algavad nõuded 4. peatükist, kui 8 peatüki asemel on neid nüüd 10, standardi sisukord on järgmine:

  1. Käsitlusala
  2. Normiviited
  3. Terminid ja määratlused
  4. Organisatsiooni kontekst
  5. Eestvedamine
  6. Planeerimine
  7. Tugiprotsessid
  8. Toimimine
  9. Toimimise hindamine
  10. Parendamine

Muutunud on ka mõned olulised terminid, näiteks terminid, näiteks termin tooted – tooted ja teenused, kirjalik protseduur ja tõendusdokument – dokumenteeritud informatsioon, sisseostetav teenus – väliselt pakutavad tooted ja teenused, tarnija – väline teenusepakkuja, ning kadunud on näiteks mõiste ennetavad tegevused.

Kõige olulisemaks muudatuseks on nõue sisemiste ja väliste tegurite määratlemise ning riskianalüüsi kohta Nõude eesmärk on panna organisatsioon mõtlema sisemiste ja väliste tegurite üle, mis võivad mõjutada ettevõtte toimivust tervikuna ning aidata paremini mõista oma tegevusvaldkonda ja sellega seonduvaid riske. Samuti juhitakse tähelepanu klientide ja asjassepuutuvate osapoolte huvide ja soovide selgitamisele, et neid paremini mõista ja täita. Lisaks sellele on kaotatud nõue kirjalike protseduuride kohta, samuti puudub uues versioonis nõue ennetavate tegevuste kohta, nagu nõuti seda standardis 9001:2008.

Kui soovite rohkem infot standardite uuele versioonile ülemineku kohta või välja arendada nõuetele vastav juhtimissüsteem, võtke meiega julgesti ühendust.