Procept Consult

Oma tegevusega seonduva energiakulu analüüs ja hindamine aitab kaasa keskkonnaalase tulemuslikkuse suurendamisele ning kulude kokkuhoiule, vähendades keskkonna jalajälge. Selleks on koostatud erinevaid juhendmaterjale ja standardeid, millest tuntuimaks on ISO 50 001 “Nõuded energiajuhtimissüsteemidele”.

Eeltoodud standardi peamisteks nõueteks organisatsiooni jaoks on:

Energiajuhtimissüsteemi standardite rakendamine ja sertifitseerimine on vabatahtlik, selle rakendamise kasu avaldub järgmises:

Standard iseenesest ei ole veel lahendus, kuna selles esitatakse vaid nõuded, mida peab sertifikaadi taotlemiseks täitma. Eeltoodud tulemuste saavutamiseks on otstarbekas kaasata professionaalset abi kogenud konsultantide näol.

Kui soovite oma ettevõttes välja arendada ning juurutada energiajuhtimissüsteemi ja vajate seejuures professionaalset tuge, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.

Konsultatsiooniprojekt koosneb järgmistest etappidest:
Väljaarendusprojekti käivitamine:

Projektikoosolekud ja juhtimissüsteemi väljaarendamine:

Süsteemi elluviimine praktikas:

Süsteemi toimivuse hindamine ja sertifitseerimise ettevalmistus:

Keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendusprojekti kestus on orienteeruvalt 4-6 kuud.
Huvi korral võtke meiega julgesti ühendust, oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele.