Procept Consult

Oma tegevusega seonduvate tööohutusalaste nõuete täitmine on kohustuslik kõigile tegutsevatele ettevõtetele ja asutustele.Tööohutuse ja töökeskkonna tulemuslikkuse suurendamise ja võimalike negatiivsete mõjude väljaselgitamise ning ennetamise eesmärgil on koostatud mitmeid juhendmaterjale ja standardeid, millest tuntumateks ISO 45001:2018, endine OHSAS.

Eeltoodud standardite peamisteks nõueteks organisatsiooni jaoks on:

Juhtimissüsteemi standardite rakendamine ja sertifitseerimine on vabatahtlik, selle rakendamise kasu avaldub järgmises:

Standard iseenesest ei ole veel lahendus, kuna selles esitatakse vaid nõuded, mida peab sertifikaadi taotlemiseks täitma. Eeltoodud tulemuste saavutamiseks on otstarbekas kaasata professionaalset abi kogenud konsultantide näol.

Kui soovite oma ettevõttes välja arendada ning juurutada tööohutuse juhtimissüsteemi ja vajate seejuures professionaalset tuge, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.

Konsultatsiooniprojekt koosneb järgmistest etappidest:
Väljaarendusprojekti käivitamine:

Projektikoosolekud ja juhtimissüsteemi väljaarendamine:

Süsteemi elluviimine praktikas: