Procept Consult

Käimas on rahvusvahelise toiduohutuse standardi IFS Food 6. versiooni ettevalmistus. IFS Food 5. versiooni ülevaatusega tehti algust 2010. aasta lõpus ning tänaseks on valminud IFS 6. versiooni esimene kavand ja hetkel toimub selle täiendamine ja arvamusküsitluste voor.

IFS kuuenda versiooni peamised muudatused on:

Uus versioon peaks kavakohaselt jõustuma 2012. aasta alguses ning uuele versioonile üleminekuaeg on kuue kuu jooksul peale uue versiooni jõustumist.

Allikas: www.ifs-certification.com