Procept Consult

Forest Stewardship Council (FSC) andis välja “FSC tarneahela juhtimissüsteemi sertifitseerimise standardi” FSC-STD-40-004 uue versiooni, mis kannab märget 2-1 ja jõustus alates 1. oktoobrist 2011.

Standardi uue versiooni jõustumine nõueab varasemalt sertifitseeritud ettevõtete puhul uuele versioonile üleminekut hiljemalt 01.10.2012. Uute sertifitseerimist taotlevate ettevõtete puhul toimub alates 1, oktoobrist sertifitseerimine uue standardi versiooni alusel.

Puidu eduka jälgitavuse tagamiseks on oluline, et see oleks tagatud tarneahela kõigis etappides, seetõttu on Forest Stewardship Council (FSC) koostanud standardid FSC-STD-40-004 “FSC tarneahela juhtimissüsteemi sertifitseerimise standard” ja FSC-STD-40-005 “FSC kontrollitud puidu hindamise standard ettevõtetele”, mis esitavad nõued puidu tarneahela juhtimissüsteemile.