Procept Consult

2014. aastal algab Euroopa Liidu toetuste uus rahastamisperiood, mille eelarveks on Eesti jaoks planeeritud 5,89 miljardit eurot.

23. aprillil kiitis Eesti Vabariigi valitsus heaks ettepanekud Euroopa Liidu struktuurivahendite ja maaelu arengukava vahendite kasutamiseks aastatel 2014-2020. Toetuse summa on peamiste valdkondade kaupa jagatud järgmiselt:

Hetkel on Rahandusministeeriumi eestvedamisel käimas konkreetsete meetmete väljatöötamine. Meetmete koostamisel peetakse silmas, et nende abil tehtud investeeringud oleksid jätkusuutlikud ka euroraha toeta, positiivse mõjuga majandusele ja ühiskonnale ning ei tekita koormust riigi eelarvele.