Procept Consult

Alates 01.01.2019 jõustusid alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) muudatused, millega kehtestatakse töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori suure elektri ja/või gaasikulude osakaaluga ettevõtja (elektro- ja gaasiintensiivse ettevõtja) tarbitavale elektrienergiale tavapärasest soodsam aktsiisimäär.

Energia aktsiisivabastuse luba annab suure energiatarbimisega ettevõttele soodusaktsiisimääraga maksustatava energia soetamise ning tarbimise õiguse.  Aktsiisivabastuse loa alusel võib ettevõte tarbida soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat ja gaasi oma kõikides tarbimiskohtades ja mitte ainult otseselt tootmisprotsessis: lubatud on nt kontoriruumide valgustuseks, kütmiseks jm toetavaks tegevuseks ning ka kõrvaltegevusaladel, mis ei liigitu töötlevaks tööstuseks või infoalaseks tegevuseks.

Aktsiisimäär

Nõuded aktsiisisoodustuste taotlejale:

Elektrointensiivsuse tase olema viimase 12 kalendrikuu jooksul vähemalt 20% (või on prognoositud elektrointensiivsus järgneval aastal keskmiselt 20%). Gaasiaktsiisi soodustuseks peab gaasitarbimise intensiivsus olema 12 kuul keskmiselt vähemalt 13%.

Soodusaktsiisimääraga maksustatud elektrienergia eesmärgipärast kasutamist kontrollib Maksu- ja Tolliamet. Juhul, kui ühel aastal jääb nõutav elektrointensiivsus saavutamata, tuleb järgmisel aastal tasuda soodusaktsiisimääraga maksustatult tarbitud elektrienergialt täiendavat aktsiisi.

Kui ka Teie soovite oma ettevõttes välja arendada ning juurutada tõhusalt energiajuhtimissüsteemi ja vajate seejuures professionaalset tuge, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.

Tänaseks on juba mitmed ettevõtted Procept Consult OÜ abiga energiajuhtimissüseemi rakendanud ning saanud seeläbi õiguse soodsamatel tingimustel energiat tarbida, teiste hulgas Estonian Cell AS ja Vireen AS.