Procept Consult

Alates 1. juulist 2013.a kehtima hakanud ehitustoodete direktiiv nr 305/2011 (CPR) alusel peavad kõik Euroopa Liidu ühisturule valmistatud teras- ja alumiiniumkonstruktsioonid olema tähistatud CE-märgiga alates 1. juulist 2014.

Sellest tulenevalt on kõigi teras- või alumiiniumkonstruktsioone tootvate ettevõtete jaoks kohustuslik paigaldada toodetele CE märk ning anda kaasa vastavusdeklaratsioon mis annab kinnitust, et valmistatud teras- või alumiiniumkonstruktsioon on kvaliteetne, vastupidav ja ohutu.

EN 1090-seeria ning seda toetava standardid, nt ISO 3834 jt, esitavad tehnilised nõuded terasest ja alumiiniumist konstruktsioonide tehnoloogiale, projekteerimisele, valmistamisele ja kvaliteedikontrollile ning seda teostava personali pädevusele ehk tootmisohje süsteemile. EN 1090 käsitlusalasse kuuluvad järgnevad tootegrupid või nende osad:

Sertifitseerimisprotsessi läbimiseks tuleb välja arendada ning juurutada tootmisohje süsteem, mis on vastavuses EN 1090 sarja standardi nõuetega. Tootmisohje hõlmab kirjalikke protseduure ja reegleid, mis keskenduvad peamiselt tootmise ja töötlemise pidevale kvaliteedikontrollile. EN-1090 standardis on välja toodud mõiste „ehitamisklass” (execution class), mis esitab nõuded neljas raskusastmes, (1-kõige lihtsam, 4-kõige raskem), vastavalt ettevõtte poolt toodetavate konstruktsioonide keerukusele ja kasutusalast tulenevatele riskidele. Üheks olulisemaks nõudeks 2-4 raskusastme puhul on pädeva keevituskoordinaatori olemasolu, kelle pädevus peab vastama EN ISO 14731 ja EN 1090-2/-3 kirjeldustele. Lisaks sellele tuleb välja töötada keevitusprotdesuurid (WPS) ning teha nende alusel katsetamiseks proovitööd.

Tüüpilne tootmisohje süsteem koosneb järgmistest elementidest:

Kui soovite oma ettevõttes välja arendada ning juurutada tootmisohje süsteemi ja vajate seejuures professionaalset tuge, andke meile oma soovidest teada. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse. Meie poolt pakutav juhtimissüsteemi väljaarenduse projekt koosneb reeglina järgmistest etappidest:

Väljaarendusprojekti käivitamine:

Projektikoosolekud ja juhtimissüsteemi väljaarendamine:

Süsteemi elluviimine praktikas:

Süsteemi toimivuse hindamine ja sertifitseerimise ettevalmistus:

Tootmisohje süsteemi väljaarendusprojekti kestus on orienteeruvalt 6 kuud.

Ehitusdirektiivi CE märgis