Procept Consult

1. juulist 2013.a kehtima hakanud ehitustoodete määruse nr 305/2011 (CPR) kohaselt peavad kõik Euroopa Liidu ühisturule valmistatud teras- ja alumiiniumkonstruktsioonid olema tähistatud CE-märgiga alates 1. juulist 2014.

Sellest tulenevalt on kõigi teras- või alumiiniumkonstruktsioone tootvate ettevõtete jaoks kohustuslik omada EN 1090 sertifikaati, mis annab kinnitust, et valmistatud teras- või alumiiniumkonstruktsioon on kvaliteetne, vastupidav ja ohutu.

EN 1090 seeria ja seda toetava standardid, nt ISO 3834 jt, esitavad tehnilised nõuded terasest ja alumiiniumist konstruktsioonide tehnoloogiale, projekteerimisele, valmistamisele ja kvaliteedikontrollile ning seda teostava personali pädevusele ehk tootmisohje süsteemile. EN 1090 käsitlusalasse kuuluvad järgnevad tootegrupid või nende osad:

Sertifitseerimisprotsessi läbimiseks tuleb välja arendada ning juurutada tootmisohje süsteem, mis on vastavuses EN-1090 sarja standardi nõuetega. Tootmisohje hõlmab kirjalikke protseduure ja reegleid, mis keskenduvad peamiselt tootmise ja töötlemise pidevale kvaliteedikontrollile.