Procept Consult

EAS lõpetab 23. novembrist teadmiste ja oskuste arendamise taotluste vastuvõtmise.

Taotluste vastuvõtmise lõpetab asjaolu, et meetme eelarve, millest toetati tööalast täienduskoolitust, erialastel konverentsidel osalemist väljaspool Eestit, välispraktikal käimist, välismessi ühiskülastusi ja äritegevusega seotud nõustamistegevusi, on ammendunud.

Samas jätkub taotluste vastuvõtt tootmiskorralduse parendusprojektide rahastamiseks ning ettevalmistamisel on disainjuhtimise nõustamise toetamine.

Allikas: EAS