Procept Consult

Aasta lõpus teatas EAS oma otsusest rahastada Käina Vallavalitsuse poolt esitatud „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise“ meetme raames esitatud projekti „Käina aleviku tööstusala detailplaneeringu põhjaosa realiseerimine“. Projekt valmistati ette koostöös Procept Consult OÜga.

Projekti eesmärgiks on luua eeldused tööstus- ja tehnoloogiakeskuse toimimiseks, st muuta Käina tööstusala väljaarendatud, erinevate ettevõtete vajadustele vastavaks kvaliteetseks ning arengut toetavaks asukohaks ning Käina asula elanikele lähimaks töötamise kohaks. Planeeringu elluviimine loob võimalused parandada tööstusala maakasutuse efektiivsust, tööstusala atraktiivsust ning toetab majandus-keskkonna mitmekesistamist.

Projekti omafinantseering kaetakse Käina valla eelarvest. See on hea näide valla ja piirkonna ettevõtete omavahelisest koostööst ning soovime edu projekti ellu viimisel!