Procept Consult

Juba 13. jaanuaril 2023 toimub esimene juhtimissüsteemi siseaudiitorite veebikoolitus, mis keskendunud toiduettevõtetele.

Seminari ja praktiliste tööde käigus jagab koolitaja näiteid ja tähelepanekuid reaalsest elust, millele tuleks toiduettevõtte auditi käigus tähelepanu pöörata.

Koolituse õppekava sisaldab 8 akadeemilist tundi loengu osa ning 8 akadeemlist tundi iseseisvat tööd (auditi ettevalmistus, auditi läbiviimine, auditi tulemuste dokumenteerimine).

 

Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Ligi 15-aasta jooksul on Erki abi kasutanud paljud tootmis- ja teenindusettevõtted oma juhtimissüsteemide ja töökorralduse arendamisel. Veebikoolitus viiakse läbi virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

Koolituse hind on 280€+KMRegistreerumisel jaanuari 1. nädala jooksul on soodustus -10%

 

Olete oodatud 23. novembril kell 13.00 – 16.00 Zoomi veebiseminarile, mille käigus räägib Procept Consult OÜ konsultant ja EKÜ juhatuse liige Erki Kippasto lahti:

(veel …)

12. mail toimus Eesti Kvaliteediühingu üldkoosolek, mille käigus valiti Eesti Kvaliteediühingu uus juhatus.
Järgneval neljal aastal juhib Kvaliteediühingut juhatus järgmises koosseisus

Ootame jätkuvalt kõiki aktiivseid kvaliteedihuvilisi ühinguga liituma. Jälgige meie tegemisi https://www.eaq.ee/.

21.09.2021 korraldasime Eesti Kvaliteediühinguga koostöös kaugauditite ümarlaua.
Ümarlaua eesmärgiks oli koos osalejate ja Eestis tegutsevate sertifitseerijatega läbi arutada kaugaudititega seotud kogemused ning tulemuste põhjal panna kokku väike meelespea kaugauditi läbiviimise heade tavade kohta, et edaspidiseid kaugauditeid ladusamalt ellu viia.

(veel …)

2022 sügisperioodil toimuvad järgnevad veebikoolitused toidutööstustele:

HACCP-plaani praktiline rakendamine 6 akad tundi 15.09.2022 180€+KM
Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitori koolitus 8+8 akad tundi 13.01.2023 280€+KM
Toidutööstuse tarnijate audiitori koolitus 8+8 akad tundi 25.10.2022 280€+KM

Registreerumisel kuni juuli lõpuni -10%.

Koolitused ja selle käigus toimuv individuaalne nõustamine toimuvad veebikeskkonnas. Osalejatele väljastatakse tunnistus. Koolitused toimuvad MS Teams keskkonnas, iseseisev praktiline osa viiakse läbi osaleja ettevõttes.

Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Erki abi kasutanud enamik Eestis sertifitseeritud toidutööstusi ning omab hulgaliselt praktilisi kogemusi ja tööriistu toiduohutuse standardi nõuete efektiivseks rakendamiseks.

Infopäevade sari “PDCA (Plan-Do-Check-Act) mudeli rakendamine toiduohutuse juhtimissüsteemis“.

Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Procept Consult OÜ korraldavad infopäevade sarja toidukäitlemisettevõtetele, et tutvustada protsessikeskset lähenemisviisi toiduohutuse juhtimissüsteemi planeerimisel, sisseseadmisel ning toimivuse hindamisel ja parendamisel. Infopäevade eesmärgiks on anda osalejatele praktiline ülevaade PDCA (Plan-Do-Check-Act/Planeeri-Teosta-Kontrolli-Tegutse) mudeli rakendamisest.

Käsitlus põhineb ennekõike standarditel FSSC 22000 (Food Safety System Certification) ja BRC Food (British Retail Consortium).

Infopäevad toimuvad veebiseminaridena ja kolmel korral:

Osaleda võib ühel või mitmel (sh kõigil kolmel) seminaril. Osaleda võib ka üksikutes huvipakkuvates moodulites. Palume registreerida igale seminarile eraldi, üks osaleja korraga. Juhised seminariga liitumise kohta saadame osalejatele mõni päev enne toimumist. Seminar on järelvaadatav!

Lektoriks on Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Enam kui 10-aastase konsultandi karjääri jooksul on Erki abi kasutanud enamik Eestis sertifitseeritud toidutööstusi ning omab hulgaliselt praktilisi kogemusi ja tööriistu toiduohutuse standardi nõuete efektiivseks rakendamiseks.

Täpsem info ja registreerumine https://toiduteave.ee/infopaevad/

Infopäevadest võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud.

Veebiseminaril on rida eeliseid:
• saab osaleda vahetumalt, näeb ja kuuleb esinejat lähemalt ning on hea keskenduda
• võimalus on jooksvalt vestlusaknasse kirjutades või ka häälega küsimusi esitada
• saab hästi omaette süveneda, mõtiskleda
• saab luua endale meelepärase ja hubase õhkkonna
• säästab kohaletulekuga paratamatult kaasnevat lisaaega ja raha
• juhul, kui elu- või töörütmi tõttu ei saa reaalajas osaleda, võib seminari sobival ajahetkel järgi vaadata ja edastada tekkinud küsimused hiljem
• hea võimalus osaleda ka Eesti kaugematest kohtadest
• võimaldab 2+2 reeglist kinnipidamist, hoiad enda ja oma lähedaste tervist!

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas  25.04.2019 infopäeva, et tutvustada erinevaid juhtimissüsteeme. Peaesinejaks oli Erki Kippasto, Procept Consult OÜst, kes andis ülevaate standarditest ja erinevustest nende rakendamisel.

Käsitleti ISO 9001, ISO 22 000, FSSC 22000, BRC, IFS standardeid ning toodi välja nende erinevused. Samuti juhiti tähelepanu asjaoludele, mida tuleks sertifitseerimisotsuse langetamisel käsitleda. Järgnevalt on esitatud lühike kokkuvõte Erki Kippasto ettekandest, mis käsitles peamisi küsimusi, mis tekivad projekti planeerimise käigus.

Küsimused, mis tekivad projekti algatamisel

Toiduohutuse juhtimissüsteemi rakendamise põhjused

Standardite võrdlus olulisemate kriteeriumite alusel

KRITEERIUM ISO 9001 ja 22000 FSSC 22000 BRC IFS
Sertifikaadi kehtivus Sertifikaat kehtib 3 aastat Sertifikaat kehtib 3 aastat Sertifikaat kehtib 1 aasta, hinde „C“ korral 6 kuud Sertifikaat kehtib 1 aasta
Siseaudit ISO standardiga sama põhimõte, lihtne integreerida teiste ISO standarditega Audit peab põhinema riskihinnangul ning olema hajutatud aasta peale.

Tuleb tõendada kõigi standardi nõuete hindamist.

Resertifitseerimine/ korraline visiit Esmane audit 2 etapis

Sertifitseerimisaudit on põhjalikum kui vahe-auditid

Esmane audit 2 etapis

Sertifitseerimisaudit on põhjalikum kui vahe-auditid (kohustuslik

1 etteteatamata audit)

Samaväärne audit igal aastal, võimalus valida etteteatamata auditit Samaväärne audit igal aastal, võimalus valida etteteatamata auditit
Korrigeerivad tegevused Sertifitseerimisauditi mittevastavuste puhul tuleb rakendada korrigeerivad tegevused

90 päeva jooksul.

Sertifitseerimisel antakse hinne, puuduste arvu alusel.

Korrigeerivad tegevused tuleb ellu viia 28 päeva jooksul.

Sertifitseerimisel määratakse tase nõuete täidetuse määra alusel.

Korrigeerivate tegevuste plaan tuleb esitada 28 päeva jooksul.

 

Käsitlusala ISO 9001 ISO 22000 FSSC 22000 BRC IFS
Nõuded kvaliteedisüsteemile JAH JAH JAH JAH JAH
Nõued HACCPile EI JAH JAH JAH JAH
Eeltingimusprogrammid EI EI JAH JAH JAH
Paindlikkus nõuete rakendamisel Väga suur Suur Keskmine Madalaim Madal
Standardi saadavus Eesti keeles,

Tasuline

Eesti keeles,

Tasuline

Vt. eelm + lisanõuded inglise keeles, tasuta Inglise keeles, tasuta Inglise keeles, tasuta

Mida arvestada sobiva standardi valikul?

Standardi valikul tuleb arvesse võtta tegureid kahes kategoorias:

Kuidas tagada valmisolek sertifitseerimiseks?

Mille alusel valida sobiv sertifitseerija?

Kui teie ettevõte on samasuguse valiku ees, võtke meiega julgesti ühendust, aitame läbi arutada võimalikud tegurid ning sertifitseerimise ettevalmistuseks vajalikud ehituslkud ja muud kulud.

Alates 01.01.2019 jõustusid alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) muudatused, millega kehtestatakse töötleva tööstuse või infoalase tegevuse sektori suure elektri ja/või gaasikulude osakaaluga ettevõtja (elektro- ja gaasiintensiivse ettevõtja) tarbitavale elektrienergiale tavapärasest soodsam aktsiisimäär.

Energia aktsiisivabastuse luba annab suure energiatarbimisega ettevõttele soodusaktsiisimääraga maksustatava energia soetamise ning tarbimise õiguse.  Aktsiisivabastuse loa alusel võib ettevõte tarbida soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat ja gaasi oma kõikides tarbimiskohtades ja mitte ainult otseselt tootmisprotsessis: lubatud on nt kontoriruumide valgustuseks, kütmiseks jm toetavaks tegevuseks ning ka kõrvaltegevusaladel, mis ei liigitu töötlevaks tööstuseks või infoalaseks tegevuseks.

Aktsiisimäär

Nõuded aktsiisisoodustuste taotlejale:

Elektrointensiivsuse tase olema viimase 12 kalendrikuu jooksul vähemalt 20% (või on prognoositud elektrointensiivsus järgneval aastal keskmiselt 20%). Gaasiaktsiisi soodustuseks peab gaasitarbimise intensiivsus olema 12 kuul keskmiselt vähemalt 13%.

Soodusaktsiisimääraga maksustatud elektrienergia eesmärgipärast kasutamist kontrollib Maksu- ja Tolliamet. Juhul, kui ühel aastal jääb nõutav elektrointensiivsus saavutamata, tuleb järgmisel aastal tasuda soodusaktsiisimääraga maksustatult tarbitud elektrienergialt täiendavat aktsiisi.

Kui ka Teie soovite oma ettevõttes välja arendada ning juurutada tõhusalt energiajuhtimissüsteemi ja vajate seejuures professionaalset tuge, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.

Tänaseks on juba mitmed ettevõtted Procept Consult OÜ abiga energiajuhtimissüseemi rakendanud ning saanud seeläbi õiguse soodsamatel tingimustel energiat tarbida, teiste hulgas Estonian Cell AS ja Vireen AS.

2018. aasta augustis jõustus BRC Food standardi versioon 8.

Selle alusel hakatakse sertifitseerima alates 2019. aasta veebruarist.

8. versioonis püütakse täpsustada nõudeid seoses toidu turvalisusega, infovahetue tõhustamisega, teatud võtmeisikute pädevusnõuete osas, tarnijate hindamisel, keskkonna monitoorimisel ning lemmiklooma toidu valmistamisel.
Eraldi on koostatud peatükid kõrge riski ja kõrge hooldusega alade suhtes ning vahenduskaupadele.

Täiendatud on ka “fundamental” nõuete loetelu, mille täitmata jätmine tähendab olulist mittevastavust ning sertifitseerimata jätmist

Kui soovite standardi nõuete muudatuste  rakendamise kohta täpsemat infot või tellida ettevõttesse täiendavate nõuete alast koolitust, võtke meiega julgesti ühendust.

Juuni jõustus toiduohutuse juhtimissüsteemi standardi versioon ISO 22000:2018, eelmise versiooni ülemineku aeg on 3 aastat.

Versiooni uuenduse käigus ühtlasi standardi struktuur vastavusse veidi varem ilmunud standardiga ISO 9001:2015, et erinevaid standardeid oleks vajadusel koos mugavam kasutada. Sellest tulenevalt lisandus standardisse täiendavalt juba ISO 9001 ja 14001 standardi 2015. aasta versioonist tuttav ettevõtte kontektsi ning huvipoolte määratlemise ning riskipõhise mõtlemise nõue.

Muudetud on ka Planeeri-Teosta-Kontrolli-Parenda kontseptsiooni

Standardist on ühtlasi muudetud selgemaks seni paljudes segadust tekitanud mõisteid, nagu kriitiline kontrollpunkt, oluline eeltingimusprogramm, täpsistatud on ka nõudeid nende kontrolli all hoidmiseks, milles on selgemini kirjeldatud oluliste eeltingimusprogrammide ohje nõudeid.