Procept Consult

Lean ja Kanban põhimõtete rakendamine tootmisettevõttes muudab nende jaoks väga oluliseks toorainete ja toodete õigeaegse ja tarne. Seetõttu oodatakse logistikateenust pakkuvatelt partneritelt eelkõige võimalikult kõrget tarnekindlust.

Logistikaettevõtete tarnekindluse ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks on Rahvusvaheline Standardiseerimise Organisatsioon (ISO) koostanud standardi ISO 22301:2012 „Societal Security – Business Continuity Management Systems – Requirements”, milles alusel on võimalik organisatsioone ka sertifitseerida.

Eeltoodud standardi peamisteks nõueteks organisatsiooni jaoks on:

Järjepidevuse haldussüsteemi rakendamine ja sertifitseerimine on vabatahtlik, selle rakendamise kasu avaldub järgmises:

Kuna standardis esitatakse vaid nõuded, mida peab täitma, ei taga see veel hästi toimiva järjepidevuse haldussüsteemi loomist. Parimate tulemuste saavutamiseks on otstarbekas kaasata professionaalset abi kogenud konsultantide näol.

Kui soovite oma ettevõttes välja arendada ning juurutada järjepidevuse haldussüsteemi ja vajate seejuures professionaalset tuge, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.

Konsultatsiooniprojekt koosneb järgmistest etappidest:
Väljaarendusprojekti käivitamine:

Projektikoosolekud ja juhtimissüsteemi väljaarendamine:

Süsteemi elluviimine praktikas:

Süsteemi toimivuse hindamine ja sertifitseerimise ettevalmistus:

Järjepidevuse haldussüsteemi väljaarendusprojekti kestus on orienteeruvalt 4-6 kuud.
Huvi korral võtke meiega julgesti ühendust, oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele.