Procept Consult

2018. aasta augustis jõustus BRC Food standardi versioon 8.

Selle alusel hakatakse sertifitseerima alates 2019. aasta veebruarist.

8. versioonis püütakse täpsustada nõudeid seoses toidu turvalisusega, infovahetue tõhustamisega, teatud võtmeisikute pädevusnõuete osas, tarnijate hindamisel, keskkonna monitoorimisel ning lemmiklooma toidu valmistamisel.
Eraldi on koostatud peatükid kõrge riski ja kõrge hooldusega alade suhtes ning vahenduskaupadele.

Täiendatud on ka “fundamental” nõuete loetelu, mille täitmata jätmine tähendab olulist mittevastavust ning sertifitseerimata jätmist

Kui soovite standardi nõuete muudatuste  rakendamise kohta täpsemat infot või tellida ettevõttesse täiendavate nõuete alast koolitust, võtke meiega julgesti ühendust.