Procept Consult

Meil on hea meel teatada, et Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut on saanud valmis uurimustöö, mis algatati aasta tagasi toimunud Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Baltic Agro AS ja Procept Consult OÜ ühise ümarlaua käigus.

Uurimustöö valmimisega täidetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt taastuvenergia (RED) direktiivis (2009/28/EC), esitatud nõue biokütuse tootmiseks kasutatava põllumajanduslike toorainete, sh raps, rukis, nisu, oder ja tritikale, viljelusest tekkivate tüüpiliste kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta.
Direktiiv peaks aitama kaasa EL suutlikkusele saavutada oma kliimaeesmärgid aastaks 2020 – vähendada kasvuhoonegaase 20%, tõsta energiatõhusust 20% ja tagada, et 20% energiavajadusest kaetakse taastuvate energiaallikatega. Samuti kehtestab see biokütuste säästlikkuse kriteeriumid. Nõudes biokütuse vähemalt 35% kasvuhoonegaaside säästu võrreldes fossiilse kütusega.

Kui Eesti riik kehtestab kriteeriumid, kõrvaldab see senised kitsaskohad, milleks on:

Kokkuvõttes võimaldab antud uurimustöö tõsta oluliselt Eestis toodetud biokütuse tooraine konkurentsivõimet.