Procept Consult

31.10.13 lepiti kokku tegevuskava taastuvenergia direktiivis nõutud riiklike vaikeväärtuste kehtestamiseks rapsist ja nisust biomassi tootmisele.

Ümarlaual osalesid Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Baltic Agro AS ning Procept Consult OÜ esindajad. Arutelu käigus tõsteti esile probleem, et Eesti põllumehed, kes kasvatavad vilja biokütuse tooraineks, peavad ennast liigselt koormama aruandlusega, et kalkuleerida ja tõestada viljakasvatusega kaasnevate kasvuhoonegaaside kogust. Seetõttu lepiti kokku tegevuskava, mille põhjal kehtestatakse 2014. saagiaastaks riiklikud vaikeväärtused rapsi ja nisu biomassi tootmisele, mis suurendab Eesti tootjate vilja konkurentsivõimet Euroopa Liidu majanduspiirkonnas.