Procept Consult

Äsja avaldati uus versioon kvaliteedijuhtimissüsteemi standardist ISO 9001:2015 ning keskkonnajuhtimissüsteemi standardist ISO 14001:2015.

Standardi avaldamisest on võimalik täpsemalt lugeda ISO.org kodulehelt. Eesti Standardikeskus teeb antud standardi ingliskeelsed versioonid kättesaadavaks lähiajal ninf eestikeelne versioon avaldatakse käesoleva aasta jooksul.