Procept Consult

Juba 13. jaanuaril 2023 toimub esimene juhtimissüsteemi siseaudiitorite veebikoolitus, mis keskendunud toiduettevõtetele.

Seminari ja praktiliste tööde käigus jagab koolitaja näiteid ja tähelepanekuid reaalsest elust, millele tuleks toiduettevõtte auditi käigus tähelepanu pöörata.

Koolituse õppekava sisaldab 8 akadeemilist tundi loengu osa ning 8 akadeemlist tundi iseseisvat tööd (auditi ettevalmistus, auditi läbiviimine, auditi tulemuste dokumenteerimine).

 

Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Ligi 15-aasta jooksul on Erki abi kasutanud paljud tootmis- ja teenindusettevõtted oma juhtimissüsteemide ja töökorralduse arendamisel. Veebikoolitus viiakse läbi virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

Koolituse hind on 280€+KMRegistreerumisel jaanuari 1. nädala jooksul on soodustus -10%

 

Olete oodatud 23. novembril kell 13.00 – 16.00 Zoomi veebiseminarile, mille käigus räägib Procept Consult OÜ konsultant ja EKÜ juhatuse liige Erki Kippasto lahti:

(veel …)

BRCGS on äsja avaldanud oma toiduohutuse standardi 9. versiooni, mille rakendamine on kohustuslik kõikide auditite puhul, mis toimuvad pärast 1. veebruari 2023.

(veel …)

12. mail toimus Eesti Kvaliteediühingu üldkoosolek, mille käigus valiti Eesti Kvaliteediühingu uus juhatus.
Järgneval neljal aastal juhib Kvaliteediühingut juhatus järgmises koosseisus

Ootame jätkuvalt kõiki aktiivseid kvaliteedihuvilisi ühinguga liituma. Jälgige meie tegemisi https://www.eaq.ee/.

21.09.2021 korraldasime Eesti Kvaliteediühinguga koostöös kaugauditite ümarlaua.
Ümarlaua eesmärgiks oli koos osalejate ja Eestis tegutsevate sertifitseerijatega läbi arutada kaugaudititega seotud kogemused ning tulemuste põhjal panna kokku väike meelespea kaugauditi läbiviimise heade tavade kohta, et edaspidiseid kaugauditeid ladusamalt ellu viia.

(veel …)

Koolitusele registreerimine

Koolitustele saab registreerida koolituste kirjelduses määratud lingi kaudu või https://proceptconsult.ee/kontakt/ kontaktvormi kaudu. Registreerumiseks vajame järgmisi andmeid:

Vajadusel saate lisada täpsustavaid küsimusi või erisoove. Koolituse kirjelduses on esitatud andmed koolituse nime, teemade kuupäevade, kestvuse, asukoha ja läbiviimise kohta. Koolitused toimuvad eesti keeles.

Koolitusele registreerumisest ja lisaküsimuste korral antakse registreerujale teada e-kirja kaudu.

Tasumise tingimused

Koolituse täpsem ajakava ning koolituse arve esitatakse e-kirja kaudu enne koolituse toimumist. Kui olete koolitusele registreerinud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palume anda meile sellest teada enne koolitust vastavalt punktile Õppetasu tagastamise kord.

Õppetasu tagastamine

Juhul, kui olete tasunud arve koolituse eest, kuid ei saa koolitusel osaleda, tuleb sellest teavitada vähemalt 5 päeva enne koolituse kuupäeva e-posti teel ning:

Hiljem loobumisest teatamisel ei kuulu tasutud summad tagastamisele.

Õppekava ja õpikeskkonna kvaliteedi tagamimise tingimused ja kord

Mei eesmärk on tagada osalejate maksimaalne rahulolu koolituse kvaliteedi ka koolituskeskkonnaga, selleks lähtume järgmistest põhimõtetest:

PS! Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajale.  Konspekti ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma koolitaja kirjaliku loata.

Koolituste kohta tagasiside kogumine

Avalike koolituste kohta saadetakse e-posti teel osalejale anonüümne küsitlusankeet. Tagasisidet (koolitaja, õppematrjali ning õpikeskkonna osas) kasutatakse koolitusprogrammi ja õpikeskkonna taseme hindamiseks ja järjepidevaks täiustamiseks.

Tunnistuste väljastamine

Koolituse lõpetajatele väljastatakse paberkandjal tunnistus, mille aluseks on:

Tunnistuse kaotamise korral väljastatakse soovi korral duplikaat

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

 

Lean Six Sigma Kollase vöö arenguprogramm

Eesmärk ja tulemused

LSS kollase vöö arenguprogrammi on loodud inimestele, kes soovivad saada ülevaadet Lean 6 sigma olemustest
ning pideva täiustamise strateegiast ja tehnikatest.

Antud koolitusprogramm on suurepärane võimalus näidata oma tööandjale, et olete valmis rohkemaks, kui oma tööprotsessi sooritamiseks
ning Teil on oskused ja soov organisatsiooni strateegilist teekonda toetada.

Kooltusprogrammi läbimisel omandate oskused kvaliteediprobleeme ja raiskamisi avastama  ning osalema parendusprojektides.

Koolitusel osalejalt ei nõuta antud valdkonnas eelnevaid teadmisi.

Koolituse teemad

Lean Six Sigma Kollase vöö arenguprogramm koosneb järgmistest moodulitest:

Koolituse lõpus viiakse läbi kirjalik eksam.
Six Sigma kollavöö arenguprgrammi edukatele lõpetajatele väljastatakse tunnistus.

Toimumise aeg ja koht

Kahepäevase koolituse kestus on 9.00-17.00. Veebikoolitus viiakse läbi virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

Registreerujatele saadetakse täpsem ajakava ja konspekt 1 nädal enne koolitust.

Lektor

Koolituse viib läbi Erki Kippasto,  Lean 6-sigma Master Black Belt, kes on ligi 15-aastase karjääri jooksul aidanud paljusid tootmis- ja teenindusettevõtteid juhtimissüsteemide ja protsesside täiustamisel.

Investeering

Koolituse hind on 600 €+KM Registreerumisel enne 8. märtsi on soodustus -10%

 

Registreeruge koolitusele

  Kontaktisiku andmed

  Maksja andmed

  Maksja andmed on samad

  Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

   

   

  Toidutööstuse tarnijate audiitori koolitus

  Eesmärk ja tulemused

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused tarnija auditite planeerimiseks, ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning tulemuste adekvaatseks hindamiseks ja dokumenteerimiseks.

  Teadmiste kinnistamiseks ja edukakas rakendamiseks edaspidises töös, on koolitus on üles ehitatud uute teadmiste kohesel rakendamisel praktikas. Seminari ja praktiliste tööde käigus jagab lektor näiteid ja tähelepanekuid reaalsest elust ning headest tavadest, millele tuleks auditi käigus tähelepanu pöörata.

  Koolituse tulemusena on osalejad võimelised tarnijate auditit tulemuslikult ette valmistama, läbi viima ja tulemusi hindama ning oma leiud selgelt ja üheselt mõistetavalt dokumenteerima. Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus, mis tõendab osaleja pädevust teise osapoole auditi läbiviimiseks.

  Koolitusel osalejalt ei nõuta antud valdkonnas eelnevaid teadmisi

  Toimumise aeg ja koht

  Koolituse kestus on 9.00-17.00. Õppekava sisaldab 8 akadeemilist tundi loengu osa ning 8 akadeemlist tundi iseseisvat tööd paraktilise õppeauditi läbiviimisel. Veebikoolitus viiakse läbi virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

  Registreerujatele saadetakse konspekt ja täpsem ajakava 1 nädal enne koolitust

  Koolituse teemad

  Koolitus koosneb järgnevates moodulitest:

  Lektor

  Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Enam, kui 10-aastase konsultandi karjääri jooksul on Erki abi kasutanud enamik Eestis sertifitseeritud toidutööstusi ning omab hulgaliselt praktilisi kogemusi ja tööriistu toiduohutuse standardi nõuete efektiivseks rakendamiseks.

  Investeering

  Koolituse hind on 280€+KM. Registreerumisel enne 1. maid on soodustus -10%

   

  Registreeruge koolitusele

   Kontaktisiku andmed

   Maksja andmed

   Maksja andmed on samad

   Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

    

    

   HACCP-plaani praktiline rakendamine

   Eesmärk ja tulemused

   Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused HACCP tehnoloogilise skeemi korrektseks vormistamiseks, riskianalüüsi läbiviimiseks ja ohjemeetemete adekvaatseks hindamiseks ja dokumenteerimiseks.

   Teadmiste kinnistamiseks ja edukakas rakendamiseks edaspidises töös, on koolitus on üles ehitatud uute teadmiste kohesel rakendamisel praktikas. Seminari ja praktiliste tööde käigus jagab lektor näiteid ja tähelepanekuid reaalsest elust ning headest tavadest, millele tuleks HACCPi koostamisel tähelepanu pöörata.

   Koolituse tulemusena on osalejad võimelised HACCP juurutamise etappe ellu viima ning tulemusi selgelt ja üheselt mõistetavalt dokumenteerima. Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus, mis tõendab osaleja pädevust siseauditi läbiviimiseks oma ettevõttes.

   Koolitusel osalejalt ei nõuta antud valdkonnas eelnevaid teadmisi

   Toimumise aeg ja koht

   Koolituse kestus on 9.00-14.00 ning selle maht on 6 akadeemilist tundi. Veebikoolitus viiakse läbi virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

   Registreerujatele saadetakse konspekt ja täpsem ajakava 1 nädal enne koolitust.

   Koolituse teemad

   Koolitus koosneb järgnevatest moodulitest:

   Lektor

   Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Enam, kui 10-aastase konsultandi karjääri jooksul on Erki abi kasutanud enamik Eestis sertifitseeritud toidutööstusi ning omab hulgaliselt praktilisi kogemusi ja tööriistu toiduohutuse standardi nõuete efektiivseks rakendamiseks.

   Investeering

   Koolituse hind on 180€+KM. Registreerumisel enne 8. maid on soodustus -10%

    

   Registreeruge koolitusele

    Kontaktisiku andmed

    Maksja andmed

    Maksja andmed on samad

    Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

     

     

    Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitori koolitus

    Eesmärk ja tulemused

    Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused juhtimissüsteemi siseauditite planeerimiseks, ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning tulemuste adekvaatseks hindamiseks ja dokumenteerimiseks.

    Teadmiste kinnistamiseks ja edukakas rakendamiseks edaspidises töös, on koolitus on üles ehitatud uute teadmiste kohesel rakendamisel praktikas. Seminari ja praktiliste tööde käigus jagab lektor näiteid ja tähelepanekuid reaalsest elust ning headest tavadest, millele tuleks auditi käigus tähelepanu pöörata.

    Koolituse tulemusena on osalejad võimelised siseauditi tulemuslikult ette valmistama, läbi viima ja tulemusi hindama ning oma leiud selgelt ja üheselt mõistetavalt dokumenteerima. Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus, mis tõendab osaleja pädevust siseauditi läbiviimiseks.

    Koolitusel osalejalt ei nõuta antud valdkonnas eelnevaid teadmisi

    Toimumise aeg ja koht

    Koolituse kestus on 9.00-17.00. Õppekava sisaldab 8 akadeemlist tundi loengu osa ning 8 akadeemlist tundi iseseisvat tööd (auditi ettevalmistus, auditi läbiviimine, auditi tulemuste dokumenteerimine). Veebikoolitus viiakse läbi virtuaalselt MS Teamsi keskkonnas.

    Registreerujatele saadetakse osalemise link, konspekt ja täpsem ajakava enne koolitust.

    Koolituse teemad

    Koolitus koosneb järgnevates moodulitest:

    Lektor

    Koolituse viib läbi Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Ligi 15-aasta jooksul on Erki abi kasutanud paljud tootmis- ja teenindusettevõtted oma juhtimissüsteemide ja töökorralduse arendamisel

    Investeering

    Koolituse hind on 280€+KM. Registreerumisel jaanuari 1. nädala jooksul on soodustus -10%

    Tunnistuste väljastamine

    Koolituse lõpetajatele väljastatakse paberkandjal tunnistus, mille aluseks on:

    Pärast praktilise õppeauditi läbiviimist toimub iga osalejaga individuaalne järelkoosolek MS Teams keskkonnas. Selle käigus analüüsitakse saadud kogemusi ning auditi aruandes esitatud järelduste korrektsust, et edaspidiselt auditeid edukalt ellu viia ja korrektselt dokumenteerida.

    Tunnistuse kaotamise korral väljastatakse soovi korral duplikaat

    Registreeruge koolitusele

     Kontaktisiku andmed

     Maksja andmed

     Maksja andmed on samad

     Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega