Procept Consult

Procept Consult OÜ avakoolitusega tehti täna algust Viljandi- ja Pärnumaa ettevõtjate mentorklubiga.

Mentorklubis saavad osaleda piirkondlikud ettevõtjad, selle raames toimub kokku 7 klubiüritust, mis on suunatud õppimisele ja ettevõtjate vahelise suhtluse arendamisele koos mentoritega. Igal klubiüritusel jagavad väärt teadmisi kaks-kolm pikaajalise ettevõtluskogemusega ettevõtjat ehk mentorit. Mentorklubide kokkusaamistel on suur rõhuasetus praktiliste ülesannete lahendamisel ja individuaalsel nõustamisel koostöös lektorite ja mentoritega.