Mänguasjade ohutusnõuded on spetsifitseeritud harmoneeritud standardites, mida rakendatakse kõigile Euroopa Liidus müüdavatele mänguasjadele. Standardid esitavad täpsustavad juhised mänguasjade ohutust reguleeriva EU direktiivi ja mänguasjade ohutust  reguleeriva EV seadusandluse nõuete täitmiseks.

Loe edasi...

"Kes ei mõõda, see ei lõika" - selline võiks olla tänapäevane Lean põhimõtteid järgiva ettevõtte tõlgendus ühest tuntud vanasõnast. Kindlasti on paljude jaoks tuttav tunne, et aeg justkui kaob kusagile ning paljud asjad jäävad seetõttu tegemata. Töötajate ajakasutust analüüsides on Lean gurud teinud ühe tähelepaneku  ning nimetanud selle 3-57 reegliks, mis tähendab, et tunni jooksul tegeleb töötaja vaid 3 minuti jooksul väärtust lisavate tegevustega.

Loe edasi...

Kõigi eelduste kohaselt jõustuvad 2015. aasta septembrikuus kolme kõige populaarsema standardi, ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 18001, uus versioon. Kuna hetkel on käimas standardite viimane kooskõlastusvoor, on õige aeg anda ülevaade olulisematest muudatustest standardis ISO 9001.

Loe edasi...

Oma töös pean tihti selgitama kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamise kasu ning lükkama ümber välja kujunenud eelarvamusi juhtimissüsteemide kohta.
Juhtimissüsteemi standardid on loodud selleks, et aidata organisatsioonil ennetada võimalikke probleeme või vältida nende kordumist. Näiteks võib tuua kõige enam levinud ebaadekvaatsest sisekommunikatsioonist põhjustatud vead või probleemi põhjuse kõrvaldamise asemel liigne keskendumine selle sümptomitele vms.

Loe edasi...

2013. aasta mais saatis Maksu- ja Tolliamet paljudele ettevõtetele kirja, teavitades neid Pakendiseaduse § 24 tulenevast pakendiaruande esitamise ja pakendite taaskasutusse suunamisega seonduvatest kohustustest.

Eesti ettevõtjate teadlikkus pakendiaruande esitamise kohustusest on madal ning antud nõue on paljude joaks üllatuseks. Seetõttu otsustasin käesolevas artiklis nõudeid ja sellest tulenevaid kohustusi pisut tutvustada.

Loe edasi...

CE-märgistuse paigaldamine enne toote turule laskmist ja kasutuselevõttu on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu liikmesriikides toodetavatele turustavatele või kasutatavatele toodetele, mis võiks kahjustada isikute ohutust, tervist, vara või keskkonda, ning millele on sellest tulenevalt õigusaktiga esitatud nõuded.

Loe edasi...

BRC toiduohutuse standard on üks staažikamaid toiduohutuse standardeid, mis sai alguse 1998. aastal ning tänase seisuga on selle sertifitseeritud ligikaudu 14 tuhat tootmisükust enam kui 100 riigis. Eestis omab hetkel BRC toiduohutuse sertifikaati 7 ettevõtet.
2011. aasta suvel jõustus käesoleva standardi 6. versioon ning eelnevalt sertiftseeritud ettevõtte üleminek peab toimuma 2012. aasta sertifitseerimise käigus, esmasel sertifitseerimise aga alates 2012. aasta jaanuarist.

Loe edasi...

Kvaliteetse ja ohutu toidu tagamine kindlasti iga toidutööstuse esmaseks prioriteediks. Läbi aastate on Eesti toidukäitlejad teinud suuri investeeringuid tehnoloogia, kontrollsüsteemide ja personali arendamisse. Välja on töötatud toodete kaubamärgid ning järjepidevalt tegeldakse oma brändi turundamisega nii Eesti, kui ka eksportturgudel. Samas ei saa ilmselt ükski toidutööstuse juht tunda täielikku kindlustunnet oma toodete ohutuse seisukohast.

Loe edasi...

Järjest enam on hakatud Eesti eksportivatelt toiduainetööstustelt nõudma toiduohutuse juhtimissüstemi sertifikaadi olemasolu. Selle nõude aluseks on asjaolu, et ohutus ja adekvaatne infovahetus tuleb tagada toidu käitlemisahela kõigis lülides.

Loe edasi...

Viimased uudised

Kasulikku lugemist

Kes ei mõõda, see ei lõika

"Kes ei mõõda, see ei lõika" - selline võiks olla tänapäevane Lean põhimõtteid järgiva ettevõtte tõlgendus ühest tuntud vanasõnast. Kindlasti on paljude jaoks tuttav tunne, et aeg justkui kaob kusagile ning paljud asjad jäävad seetõttu tegemata. Töötajate ajakasutust analüüsides on Lean gurud teinud ühe tähelepaneku  ning nimetanud selle 3-57 reegliks, mis tähendab, et tunni jooksul tegeleb töötaja vaid 3 minuti jooksul väärtust lisavate tegevustega.

Loe edasi...