Procept Consult

5S metoodika on üks populaarseimaid Lean tööriistu, mille eesmärgiks on tagada töökoha korrashoid ning seeläbi vähendada probleeme ja ajakulu asjade ja tööriistade otsimisele. Metoodika nimetus tuleneb jaapanikeelsete sõnade esitähtedest:

Praktika põhjal võib järeldada, et enim raskusi põhjustab ettevõtete seas eelkõige standardiseerimise ja säilitamise etapp. Et tagada süsteemi efektiivne juurutamine ja toimivana hoidmine, tuleks 5Si juurutamise piirkonnas töötavaid inimesi projekti kaasata ja nende arvamusi kuulata, Inimesed täidavad reegleid palju paremini, kui nad teavad, miks seda teevad ning saavad reeglite kehtestamisel oma arvamusi sekka öelda.  SAmuti on oluline anda tagasisidet tehtud edusammudest.

Tihti ei osata inimesi vajalikul määral motiveerida ja süsteemi rakendamise vajalikkust selgitada ning see toob kaasa süsteemi hääbumise. Palju abi on välise eksperdi kaasamisest, kes võtab enda peale selgitustöö ning juhib projekti ellu viimist.

Kui soovite oma ettevõttes suurendada produktiivsust ning kvaliteedi stabiilsust ja vajate seejuures professionaalset tuge Lean 6 sigma Master Black Belti poolt, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama Teie küsimustele ning ühiselt leiame Teile sobivaima lahenduse.