Procept Consult

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas  25.04.2019 infopäeva, et tutvustada erinevaid juhtimissüsteeme. Peaesinejaks oli Erki Kippasto, Procept Consult OÜst, kes andis ülevaate standarditest ja erinevustest nende rakendamisel.

Käsitleti ISO 9001, ISO 22 000, FSSC 22000, BRC, IFS standardeid ning toodi välja nende erinevused. Samuti juhiti tähelepanu asjaoludele, mida tuleks sertifitseerimisotsuse langetamisel käsitleda. Järgnevalt on esitatud lühike kokkuvõte Erki Kippasto ettekandest, mis käsitles peamisi küsimusi, mis tekivad projekti planeerimise käigus.

Küsimused, mis tekivad projekti algatamisel

Toiduohutuse juhtimissüsteemi rakendamise põhjused

Standardite võrdlus olulisemate kriteeriumite alusel

KRITEERIUM ISO 9001 ja 22000 FSSC 22000 BRC IFS
Sertifikaadi kehtivus Sertifikaat kehtib 3 aastat Sertifikaat kehtib 3 aastat Sertifikaat kehtib 1 aasta, hinde „C“ korral 6 kuud Sertifikaat kehtib 1 aasta
Siseaudit ISO standardiga sama põhimõte, lihtne integreerida teiste ISO standarditega Audit peab põhinema riskihinnangul ning olema hajutatud aasta peale.

Tuleb tõendada kõigi standardi nõuete hindamist.

Resertifitseerimine/ korraline visiit Esmane audit 2 etapis

Sertifitseerimisaudit on põhjalikum kui vahe-auditid

Esmane audit 2 etapis

Sertifitseerimisaudit on põhjalikum kui vahe-auditid (kohustuslik

1 etteteatamata audit)

Samaväärne audit igal aastal, võimalus valida etteteatamata auditit Samaväärne audit igal aastal, võimalus valida etteteatamata auditit
Korrigeerivad tegevused Sertifitseerimisauditi mittevastavuste puhul tuleb rakendada korrigeerivad tegevused

90 päeva jooksul.

Sertifitseerimisel antakse hinne, puuduste arvu alusel.

Korrigeerivad tegevused tuleb ellu viia 28 päeva jooksul.

Sertifitseerimisel määratakse tase nõuete täidetuse määra alusel.

Korrigeerivate tegevuste plaan tuleb esitada 28 päeva jooksul.

 

Käsitlusala ISO 9001 ISO 22000 FSSC 22000 BRC IFS
Nõuded kvaliteedisüsteemile JAH JAH JAH JAH JAH
Nõued HACCPile EI JAH JAH JAH JAH
Eeltingimusprogrammid EI EI JAH JAH JAH
Paindlikkus nõuete rakendamisel Väga suur Suur Keskmine Madalaim Madal
Standardi saadavus Eesti keeles,

Tasuline

Eesti keeles,

Tasuline

Vt. eelm + lisanõuded inglise keeles, tasuta Inglise keeles, tasuta Inglise keeles, tasuta

Mida arvestada sobiva standardi valikul?

Standardi valikul tuleb arvesse võtta tegureid kahes kategoorias:

Kuidas tagada valmisolek sertifitseerimiseks?

Mille alusel valida sobiv sertifitseerija?

Kui teie ettevõte on samasuguse valiku ees, võtke meiega julgesti ühendust, aitame läbi arutada võimalikud tegurid ning sertifitseerimise ettevalmistuseks vajalikud ehituslkud ja muud kulud.